МВР

Академия на МВР

 

Общо събрание

Председател:

проф. д-р Йордан Йорданов Пенев

Заместник-председател:

доц. д-р инж. Валентин Тодоров Чочев

Хабилитирани преподаватели от факултет „Полиция“:

 1. проф. д-р Владко Мичов Иванов;
 2. проф. д-р Ставри Йорданов Фердов;
 3. доц. д-р Неделчо Лазаров Стойчев;
 4. доц. д-р Иван Петров Видолов;
 5. доц. д-р Валери Денев Тодоров;
 6. доц. д-р Добромир Йотов Доков;
 7. доц. д-р Живко Ангелов Велчев;
 8. доц. д-р Ивайло Николаев Николов;
 9. доц. д-р Иван Стоянов Лолев;
 10. доц. д-р Марин Станчев Станчев;
 11. доц. д-р Павел Димитров Николов;
 12. доц. д-р Росен Георгиев Радулов;
 13. доц. д-р Руси Владимиров Янев;
 14. доц. д-р Симо Георгиев Михов;
 15. доц. д-р Станимир Петров Илиев;
 16. доц. д-р Стоян Георгиев Стоянов;

Хабилитирани преподаватели от факултет ПБЗН:

 1. проф. д-р инж. Георги Коев Ботев;
 2. проф. д-р инж. Димитър Тодоров Стоянов;
 3. проф. д-р инж. Радослав Христов Къртов;
 4. доц. д-р инж. Иван Тодоров Тодоров;
 5. доц. д-р инж. Бойко Димитров Георгиев;
 6. доц. д-р инж. Вася Бойков Илиев;
 7. доц. д-р инж. Венцеслав Александров Стоянов;
 8. доц. д-р инж. Жани Димова Нейкова;
 9. доц. дн Петър Георгиев Георгиев;
 10. доц. д-р инж. Румен Емилов Григоров;
 11. доц. д-р инж. Стефан Димитров Димитров;

Нехабилитирани преподаватели от факултет „Полиция“:

 1. гл. ас. Виктор Емилов Ангелов;
 2. ст. препод. д-р Андрей Атанасов Джунин;

Нехабилитирани преподаватели от факултет ПБЗН:

 1. д-р Даниела Василева Боянова-Минкова;
 2. д-р Детелин Христов Спасов;

Курсанти, студенти и докторанти от факултет „Полиция“:

 1. ас. Кирил Деянов Чифлички, докторант;
 2. курсант Камелита Велимирова Бежанска;
 3. курсант Мартина Николаева Стоянова;
 4. курсант Петър Яворов Попов;
 5. курсант Христо Георгиев Стоянов;

Курсанти, студенти и докторанти от факултет ПБЗН:

 1. ас. Свилена Севделинова Арабаджиева – докторант;
 2. курсант Атина Сашева Ташева;

Администрация:

 1. Кирил Иванов Мерджев.