МВР

Академия на МВР

 

Общо събрание

Председател: проф. д-р Йордан Йорданов Пенев
Заместник-председател: доц. д-р инж. Валентин Тодоров Чочев
Хабилитирани преподаватели от ФП
1. доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева,
2. доц. д-р Виолета Михайлова Кръстева,
3. проф. д-р Владко Мичов Иванов,
4. доц. д-р Гергана Маринова Маринова,
5. доц. д-р Добромир Йотов Доков,
6. проф. д-р Иван Владимиров Боев,
7. проф. д-р Иван Георгиев Стоянов,
8. доц. д-р Иван Петров Видолов,
9. проф. д-р Любомир Кирилов Тимчев,
10. доц. д-р Марчо Пенчев Марков,
11. доц. д-р Павел Атанасов Сарафов,
12. доц. д-р Росен Георгиев Радулов,
13. доц. д-р Руси Владимиров Янев,
14. проф. д-р Ставри Йорданов Фердов,
15. доц. д-р Станинир Петров Илиев,
16. доц. д-р Таня Николова Йосифова.
Хабилитирани преподаватели от ФПБЗН
1. доц. д-р инж. Бойко Димитров Георгиев,
2. доц. д-р инж. Вася Бойков Илиев,
3. проф. д-р инж. Веселин Симеонов Симеонов,
4. проф. д-р инж. Георги Коев Ботев,
5. проф. д-р инж. Димитър Ангелов Колев,
6. доц. д-р Димитър Петков Караиванов,
7. доц. д-р инж. Димитър Тодоров Стоянов,
8. доц. д-р инж. Жани Димова Нейкова,
9. доц. д-р инж. Иван Тодоров Тодоров,
10. доц. д-р инж. Радослав Христов Къртов,
11. доц. д-р инж. Стефан Димитров Димитров.
Нехабилитирани преподаватели от ФП
1. Живко Ангелов Велчев,
2. Милорад Руменов Йорданов.
Нехабилитирани преподаватели от ФПБЗН
1. Кристиян Христов Койчев,
2. Румен Емилов Григоров.
Курсанти, студенти и докторанти от ФП
1. д-нт Татяна Сашкова Станкова,
2. к-т Илияна Георгиева Боюкова,
3. к-т Александър Светославов Тенев,
4. к-т Диана Димитрова Василева,
5. к-т Стоян Росенов Цеков.
Курсанти, студенти и докторанти от ФПБЗН
1. к-т Габриела Цветанова Гигова,
2. докторант Христо Проданов Костадинов.
Администрация
1. Кирил Иванов Мерджев.