МВР

Академия на МВР

 

Заместник-ректор на Академията на МВР