МВР

Академия на МВР

 

Заместник-ректор на Академията на МВР

Комисар доц. д-р инж. Валентин Тодоров Чочев


DSC_2568

 

Роден на 31.07.1959 г. в гр. Стамболийски, област Пловдив

 

Образование

1984 г - ВСШ – МВР - факултет „Противопожарна охрана“ - магистър по специалността „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“.

2013 г.  - Образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Техника на безопасността на труда и противопожарната техника“.

 

Професионална кариера:

1984-1987 г. - командир на взвод СДПБЗН;

1987-1991 г. - асистент в катедра „Тактика“ към факултет ПБЗН;

1991-1996 г. - старши асистент в катедра „Тактика“ към факултет ПБЗН;

1996-2014 г. - главен асистент в катедра „Тактика“ към факултет ПБЗН;

2014 г. - доцент в катедра „Тактика“ към Факултет ПБЗН;

2015-2017 г. - заместник-декан на факултет ПБЗН при Академията на МВР;

2017 г. - заместник-ректор на Академията на МВР.

 

Допълнителна квалификация:

 

2007 г. – курс по „Управление на инциденти“ по линия на Европейския полицейски колеж CEPOL;

2012 г. - обучение за повишаване на квалификацията, Държавно противопожарно училище, гр. Айзенхютенщат - Германия;

2013 г. - курс за обучение на обучители за работа с приложен софтуер за ГИС ВДАИС и ГИС „Управление на кризи – МВР“;

2014 г. - курс по „Кризисен мениджмънт“ в Датската агенция за управление на извънредни ситуации, гр. Снеккерстен, Кралство Дания.

 За постигнати високи професионални резултати е награждаван няколкократно с „Обявяване на благодарност“ от министъра на вътрешните работи, главния секретар на МВР и ректора на АМВР.