МВР

Академия на МВР

 

Заместник-ректор на Академията на МВР

 
DSC_6196

 

Комисар доц. д-р Руси Владимиров Янев

Роден на 09.04.1963 г. в гр. Кюстендил

 

Образование:

 • 1986 г. - „Управление на обществения ред и осигуряване на безопасно движение по пътищата“ – ОКС „ магистър“, факултет ІІ, Висша специална школа на МВР,  София;
 • 1991 г. – „Право“ – ОКС „магистър“, Висш институт  на МВР - София, правоспособен юрист от 1992 г.;
 • 2006 г. - ОНС „доктор“ по научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство („Национална сигурност“) с дисертация „Организация на оперативно-издирвателната дейност за разкриване на изпиране на пари“, Академия на МВР, София. 

Професионален стаж:

 • 1986 г. – районен инспектор в Районно управление на МВР - гр. Кюстендил;
 • 1987 г. – 1989 г. разузнавач в отделение “Стопанско” - Окръжно управление на  МВР - гр. Кюстендил;
 • 1990 г. – 1994 г. - дознател на следователска длъжност, следовател и старши следовател в Окръжна следствена служба - гр. Кюстендил;
 • 1995 г. – 2007 г. – асистент, старши асистент и главен асистент в катедри „Противодействие на престъпността“ и „Оперативно-издирвателна дейност”, факултет „Полиция”, Академия на МВР;
 • 2008 – 2009 г. – в.ф. ръководител на катедра „Противодействие на престъпността“, факултет „Полиция“;
 • 2010 – 2013 г. –  зам.-декан на факултет „Полиция”, Академия на МВР;
 • 2014 г. – декан на факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“, Академия на МВР;
 • 2015 – 2019 г. – доцент в област на висше образование „Сигурност и отбрана“, професионално направление „Национална сигурност“ по учебните дисциплини „Противодействие на организираната престъпност“ и „Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на икономическата престъпност“ в катедра „Оперативно-издирвателна дейност“, факултет „Полиция“;  
 • 2020 г. – ВПД зам.-ректор на Академията на МВР.

Специализации:

 • Двумесечен курс на Международната академия за прилагане на закона (ILEA), Унгария, 1996 г.;
 • Курс „Методи за анализ и разпространение на информацията“ по програма на Главна дирекция „Външна сигурност“ при Министерство на отбраната на Франция – (DGSE) - 2002 г.;  
 • Международни курсове „Европейски полицейски системи и инструменти за сътрудничество” (триседмичен) и „Международно полицейско  сътрудничество – курс по френски език” (двуседмичен), проведени в Националния институт за подготовка на служители от националната полиция на Франция – Клермон Феран, Франция – 2006 г.;  
 • Курс по дейност „Икономически престъпления и компютърна измама“ в рамките на Туининг проект „Модернизиране на българската полиция и повишаване ефективността на работа чрез усъвършенстване на специализираните структури за разследване в МВР“, АМВР, 2006 г.;
 • Курс „Криминална превенция – концепции и възможности за превенция”,  Специализирано висше училище за публична администрация на провинция Райнланд – Пфалц, Германия – 2007 г.;
 • Курс „Борба срещу трафика на хора”, АМВР, по съвместна програма на АМВР и Централната служба за противодействие на трафика на хора към Централната дирекция на съдебната полиция на Франция – 2007 г.;
 • Курс за вътрешни одитори на системи за управление на качеството,  по програма на LRQA (Lloyd,s REGISTER) по изискванията на IRCA – Международния регистър на сертифицираните одитори – 2007 г.;
 • Курс „Подобряване на обучението в областта на прането на пари“ по проект „Подобряване и разширяване нивото на обучение в МВР в областта на противодействието на организираната престъпност” с партньор МВР на Република Франция - туининг споразумение BG 07/IB/GH/09 – 2009 г. - ръководител на компонент;   
 • Координатор управление на международен проект „Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма“ - 2008 - 2010 г.;
 • Еразъм преподавател в Естонската академия за науките за сигурност  - 2013 г.


Избрани публикации: 

 • Монография „Организация на оперативно-издирвателната дейност за разкриване на изпиране на пари“, изд. Академия на МВР, София, 2006 г. (поверително);
 • Учебник „Противодействие на изпирането на пари“, издание на Академия на МВР, София, 2011 г., ISBN 978-954-348-052-4;
 • Учебник „Спецификация на оперативно-издирвателна дейност за противодействие на финансови престъпления“, издание на Академия на МВР, София, 2018 г. ISBN 978-954-348-168-2.

Членство в сдружения:

 • Българска асоциация по криминология - член от 1995 г.;
 • Академия за иновации и развитие - член на Управителния съвет и почетен професор – 2019 г.       


Ползва руски, френски и сръбски език.