МВР

Академия на МВР

 

ПАРТНЬОРИ ОТ БЪЛГАРИЯ

 

 • Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

   

 • Нов Български университет

   

 • Военна академия „Георги Стойков Раковски“

   

 • Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

   

 • Русенски университет „Ангел Кънчев“

   

 • Национален институт на правосъдието

 

ПАРТНЬОРСКИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

 • Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането – CEPOL

   

 • Европейска агенция за гранична и брегова охрана – FRONTEX

   

   

  ЧУЖДЕСТРАННИ ПАРТНЬОРИ

   

  ЕСТОНИЯ

   

 • Естонска академия на науките за сигурност - Талин, Естония (Estonian Academy of Security Sciences)

   

  ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

   

 • Полицейска академия на Чешката република в Прага – Прага, Чехия (Police Academy of the Czech Republic in Prague)

   

 • Технически университет в Острава – Острава, Чехия (Technical University of Ostrava)

   

  ПОЛША

   

 • Полицейска академия в Шчитно – Шчитно, Полша (Police Academy in Szczytno)

   

 • Главно училище за пожарна безопасност - Варшава, Полша (Main School of Fire Service)

   

  ЛАТВИЯ

   

 • Kолеж по охрана на държавните граници Резекне, Латвия (State Border Guard College)

   

  СЪРБИЯ

   

 • Университет в Ниш – Факултет по безопасност на труда – Ниш, Сърбия (University of Nis, Faculty of Occupational Safety)

   

  РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

   

 • Битолски университет „Св. Климент Охридски“ - Битоля, Факултет по сигурност – Скопие, Република Северна Македония (St. Kliment of Ohrid” University of Bitola, Faculty of Security – Skopje)

   

   

  СЛОВАКИЯ

   

 • Академия на полицейските сили в Братислава – Братислaва, Словакия (Academy of the Police Force in Bratislava)

   

  АВСТРИЯ

   

 • Академия за сигурност към Федералното министерство на вътрешните работи - Виена, Австрия (Security Academy – Federal Ministry of the Interior)

   

  ГЕРМАНИЯ

   

 • Полицейско висше училище на германската федерална провинция Райнланд-ПфалцХан, Германия (Police University Rheinland-Pfalz)

   

  ФРАНЦИЯ

   

 • Национално полицейскo училище в Реймс – Реймс, Франция (National Police School)

   

  РУМЪНИЯ

   

 • Полицейска академия „Александру Йоан Куза“ – Букурещ, Румъния (Police Academy “Alexandru Ioan Kuza”)

   

  ВИЕТНАМ

   

 • Народна полицейска академия на Социалистическа република Виетнам – Ханой, Виетнам (People’s Police Academy)

   

  КАЗАХСТАН

   

 • Карагандински държавен университет „Е. А. Букетов“ – Караганда, Република Казахстан (Karaganda Buketov University)

   

  УКРАЙНА

   

 • Днепропетровски държавен университет за вътрешни работи – Днипро, Украйна (Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs)

   

   

  МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ

   

 • Асоциация на европейските полицейски колежи (Association of European Police Colleges – AEPC)

   

 • Асоциация на европейските колежи за пожарна безопасност (European Fire Service Colleges’ Association – EFSCA)