МВР

Академия на МВР

 

Акредитация

Институционалната акредитация: дадена на 12.09.2019 г. за срок от 6 години

Валидна до: 12.09.2025 г.

Оценка: 9.18 (девет цяло и осемнадесет стотни)

Капацитет на висшето училище: 2000

 

Програмна акредитация

Стратегия за развитие в професионално направление 3.7. Администрация и управление в периода 2019-2023 година