МВР

ОД Пловдив

 

Новини

ОДМВР Пловдив съветва: Използвайте възможностите за e-услуги

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ,
във връзка с предприетите мерки за намаляване на потенциалните рискове за здравето на гражданите, Областна дирекция на МВР Пловдив ви уведомява, че в случаи на неотложност можете да заявите или получите административни услуги по електронен път на адресите:
https://е-uslugi.mvr.bg и www.egov.bg 
        Чрез портала за електронни административни услуги на МВР e-uslugi.mvr.bg можете да заявите:
       - Издаване на лични карти на български граждани с обикновена, бърза и експресна услуга
      - Издаване на паспорти на български граждани с обикновена, бърза и експресна услуга
       - Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването и ползването на български лични документи
       - Важно е да знаете какви са условията за подаване на заявления по електронен път. Необходимо е да притежавате валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис. Задължително е да имате валиден постоянен адрес на територията на Република България. Трябва да притежавате български личен документ, издаден по заявление подадено лично до 59 месеца преди подаване на електронното. Друго изискване за ползване на услугите по електронен път е да няма промяна на името ви, ЕГН, пол, гражданство или съществени и трайни изменения в образа. 
Друга възможност за заявяване на електронни и административни услуги чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги www.egov.bg е използването на облачен или мобилен квалифициран електронен подпис, с който желаещите могат да подписват заявленията си безплатно в рамките на един месец. Информация за доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги, които предоставят безплатната услуга, може да откриете на адрес: https://egov.bg/wps/portal/agency/news/news-details/e-signature-news
          Припомняме, че във връзка със създалата се извънредна ситуация на заседание на Министерски съвет бе съобщено, че срокът на изтичащите лични документи се  удължава с шест месеца.

 

 

02 апр 2020

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове ​

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите.
Новата бланка е публикувана на сайта на МВР 
www.mvr.bg и прикачена под текста по- долу.  Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец ОТПАДА заверката от работодателя в точка 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни. Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.
Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

Декларация НОВА

24 мар 2020

В помощ на гражданите, на които предстои да подменят личните си документи за самоличност в ОДМВР – Пловдив

Пресцентърът на ОДМВР – Пловдив предоставя информация за натовареността на гишетата в сектор “Български документи за самоличност” на ул. “Волга” № 70 и звената за български документи в тринадесетте районни управления. Целта е да се подпомогнат гражданите в избора им на подразделение, в което да подменят личните си документи.

Припомняме, че всички, които имат постоянен адрес на територията на пловдивска област могат да подават заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената БДС на дирекцията на МВР. 

Справка за извършените административни услуги на 01 април 2020

Уважаеми граждани,
Уведомяваме  Ви, че може да подмените личните си карти и
преди изтичане срока на тяхната валидност.

02 апр 2020

Валидността на личните карти и шофьорските книжки се удължава със шест месеца

Документите ще важат само на територията на страната

Удължава се със 6 месеца срокът на валидност на личните карти и шофьорските книжки. Документите обаче, ще могат да бъдат използвани само на територията на страната. Гражданите, на които им предстои пътуване, могат да подадат заявление от секторите "Документи за самоличност", които продължават да работят. Живеещите в чужбина могат да използват консулските служби на съответната страна. През юни и агуст се очаква пик на хората, на които предстои подмяна на личните документи.  Със ШЕСТ шесеца се увеличава и срока на валидност на документите на граждани от Европейския съюз, които пребивават на територията на България. Същото важи и за постоянно пребиваващите чужденци от други страни. С ДВА месеца се удължава и валидността за разрешителните за оръжия. 

26 мар 2020

Психолозите от сектор „Лаборатория Пловдив“ към Института по психология с възможност за постоянен контакт със служители на МВР и техните близки

Уважаеми колеги, актуалната ситуация, в която социалната дистанция е най-важното условие за забавяне разпространението на вируса, поставя пречки пред директното общуване „лице в лице.  Това обстоятелство ни предизвиква да се адаптираме, като потърсим и предложим алтернативни начини за свързване и контакт помежду ни. Затова обявяваме телефони за връзка с нас – психолозите от сектор „Лаборатория Пловдив“ към ИП-МВР.  

Създадена е фейсбук – група „Институт по психология - МВР“, където се предоставят материали, насочени към психологическото разбиране на това, което преживяваме в този контекст и някои идеи за справяне (виж линк  - https://www.facebook.com/groups/213943819662875/).
Добре дошли сте да се обръщате към ВСЕКИ ЕДИН КОЛЕГА ОТ СПИСЪКА – както вие, така и всеки от вашите близки. Оставаме заедно!
Телефони за психологична подкрепа на служители и членове на техните семейства:
Ангел Ангелов  0898 679 073

Данко Йорданов  0898 750 954
Митко Иванов  0884 343 386
Нели Костадинова  0886 762 502

20 мар 2020