МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

I Район - Районът включва територията на: град Полски Тръмбеш – източно от ЖП-линия и селата: Каранци, Орловец, Раданово, Стефан Стамболово, Полски Сеновец, Петко Каравелово и Куцина, с прилежащите им землища.

ИЗГРАДЕНИ СА ЧЕТИРИ МИКРОРАЙОНА: 

І-ВИ МИКРОРАЙОН

Включва територията на град Полски Тръмбеш – източно от ЖП-линия, с прилежащите му землища.

II-РИ МИКРОРАЙОН

Включва територията на с. Каранци и с. Орловец, с прилежащите им землища..

ІІI-ТИ МИКРОРАЙОН

Включва територията на с. Раданово, с. Полски Сеновец и с. Стефан Стамболово с прилежащите им землища.

IV-ТИ МИКРОРАЙОН

Включва територията на с. Петко Каравелово и с. Куцина, с прилежащите им землища.

II Район - Включва територията на град Полски Тръмбеш – западно от ЖП-линията и селата: Климентово, Иванча, Страхилово, Павел, Обединение, Масларево и Вързулица, с прилежащите им землища.

ИЗГРАДЕНИ СА ЧЕТИРИ МИКРОРАЙОНА:

І-ВИ МИКРОРАЙОН

Включва територията на град Полски Тръмбеш – западно от ЖП-линията, с прилежащите му землища. 

ІІ-РИ МИКРОРАЙОН

Включва територията на с. Климентово и с. Иванча, с прилежащите им землища.

III-ТИ МИКРОРАЙОН

Включва територията на с. Страхилово и с. Павел, с прилежащите им землища.

IV-ТИ МИКРОРАЙОН

Включва територията на с. Обединение, с. Масларево и с. Вързулица, с прилежащите им землища.

КОС