МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

І-ВИ РАЙОН: ВКЛЮЧВА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ – ИЗТОЧНО ОТ ЖП-ЛИНИЯТА И СЕЛАТА: КАРАНЦИ, ОРЛОВЕЦ, РАДАНОВО, СТЕФАН СТАМБОЛОВО, ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ, ПЕТКО КАРАВЕЛОВО И КУЦИНА, С ПРИЛЕЖАЩИТЕ ИМ ЗЕМЛИЩА.

І-ви МИКРОРАЙОН:    
ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ – ИЗТОЧНО ОТ ЖП-ЛИНИЯТА: ПРИЕМНА В ЮГОИЗТОЧНАТА ЧАСТ НА СГРАДАТА, ПОЛЗВАНА ЗА АВТОГАРА.
    
ПИ ДИМИТЪР ХРИСТОВ:                               ПОНЕДЕЛНИК:    15.30 ч. – 17.00 ч.
Служебен тел.: 061415033 / 62824   
    
ІІ-ри МИКРОРАЙОН:    
ПРИЕМНИ:                                                    с. ОРЛОВЕЦ    –    КМЕТСТВО ІІ ЕТАЖ
                                                                     с. КАРАНЦИ    –    КМЕТСТВО І ЕТАЖ
    
Мл. ПИ ТОДОР СТЕФАНОВ:                          ВТОРНИК:          09.30 ч. – 10.30 ч. – с. Каранци
Служебен тел.: 061415033 / 62860                                           11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Орловец
                                                                     ЧЕТВЪРТЪК:     13.30 ч. – 14.30 ч. – с. Каранци
                                                                                              15.00 ч. – 16.00 ч. – с. Орловец
                                                                                        
ІІІ-ти МИКРОРАЙОН:
ПРИЕМНИ:                                                   с. РАДАНОВО    –    КМЕТСТВО ІІ ЕТАЖ
                                                                    с. ПОЛСКИ СЕНОВЕЦ    –    КМЕТСТВО ІІ ЕТАЖ
                                                                    с. СТ. СТАМБОЛОВО    –    КМЕТСТВО ІІ ЕТАЖ
    
Мл. ПИ ЙОРДАН ДИМИТРОВ:                      ВТОРНИК:          09.30 ч. – 10.30 ч. – с. Раданово
Служебен тел.: 061415033 / 62824                                          11.00 ч. – 12.00 ч. – с. П. Сеновец
                                                                    ЧЕТВЪРТЪК:     11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Ст. Стамболово
                                                                                             13.30 ч. – 14.30 ч. – с. П. Сеновец
                                                                                             15.00 ч. – 16.00 ч. – с. Раданово
    
ІV-ти МИКРОРАЙОН:    
ПРИЕМНИ:                                                   с. ПЕТКО КАРАВЕЛОВО    –    КМЕТСТВО ІІ ЕТАЖ
                                                                    с. КУЦИНА    –    КМЕТСТВО ІІ ЕТАЖ
    
Мл. ПИ ИВАЙЛО ТОДОРОВ:                        ВТОРНИК:         09.30 ч. – 10.30 ч. – с. П. Каравелово
Служебен тел.: 061415033 / 62860                                         11.00 ч. – 12.00 ч. – с. Куцина  
                                                                    ЧЕТВЪРТЪК:    13.30 ч. – 14.30 ч. –  с. П. Каравелово
                                                                                            15.00 ч. – 16.00 ч. –  с. Куцина