МВР

ОД Ловеч

 
Областна дирекция на МВР-Ловеч
адрес: гр.Ловеч 5500
ул. „Стефан Караджа” № 2
E-mail: [email protected]
Оперативна дежурна част - тел. (068) 668 323; (068) 600 496

Човешки ресурси - тел. (068) 668 354

Сектор Български документи за самоличност - тел.(068) 668 355; тел.(068) 668 405

Група  „Миграция“ - тел. (068) 668 579; тел.(068) 668 232; тел.(068) 668 304

Пресцентър - тел.(068) 668 281

Сектор „Пътна полиция“:

- Началник сектор "Пътна полиция" - тел.(068) 668 311;  

- Началник група регистрация на МПС – тел.(068) 668 364;

- Квалификация – тел.(068) 668 371;

- Административно наказателна дейност – тел.(068) 668362