МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - СТРАЖИЦА

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

I Район - Включва територията на гр. Стражица, с. Кесарево, с. Водно, с. Теменуга, с. Железарци, с. Кавлак, с. Любенци, с. Ново Градище, с. Мирово, с. Асеново, с. Бряговица, с. Царски извор, с. Благоево, с. Владислав и с. Балканци, с прилежащите им землища. 

ИЗГРАДЕНИ СА ЧЕТИРИ МИКРОРАЙОНА:
І-ВИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на гр. Стражица с граници на юг от ул. “Михал Друмев” и ул. “Дончо Узунов”, с. Благоево, с. Владислав, с. Балканци, с. Кавлак, с. Любенци, с. Ново Градище и с. Мирово, с прилежащите им землища.
ІІ-РИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на гр. Стражица с граници на север от ул. ”Михал Друмев” и ул. ”Дончо Узунов” и с. Бряговица, с. Царски Извор, с. Асеново, с прилежащите им землища.
ІІІ-ТИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на с. Водно и с. Теменуга, северната част на с. Кесарево отделена от южната с улиците “П. Т. Шмид” и “Георги Димитров”, с прилежащите им землища.
ІV-ТИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на южната част на с. Кесарево, отделена северно от ул. “П. Т. Шмид” и ул. “Георги Димитров”, и с. Железарци, с прилежащите им землища

II Район - Включва територията на УП – Камен с. Камен, с. Николаево, с. Нова Върбовка, с. Лозен, с. Виноград, с. Сушица и с. Горски Сеновец, с прилежащите им землища.

ИЗГРАДЕНИ СА ДВА МИКРОРАЙОНА:
І-ВИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на с. Камен, с. Сушица, с. Николаево и с. Нова Върбовка, с прилежащите им землища.
ІІ-РИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на с. Лозен, с. Виноград и с. Горски Сеновец, с прилежащите им землища