МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ПАВЛИКЕНИ

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

I Район - Включва територията на гр. Павликени.

ИЗГРАДЕНИ СА ТРИ МИКРОРАЙОНА:

І-ВИ МИКРОРАЙОН
Включва част от територията на гр. Павликени с граници бул. „Руски” до пл. ”Свобода”, от пл. “Свобода” по ул. “Александър Стамболийски”, ул. „Гурко“ и ул. “Бачо Киро” до изхода за гр. Свищов.

ІІ-РИ МИКРОРАЙОН
Включва част от територията на гр. Павликени с граници ул. “Бачо Киро”, ул. „Гурко“, ул. “Александър Стамболийски” до пл. ”Свобода”, от пл. “Свобода” по ул. „Илия Златев”до изхода за гр. Сухиндол.

ІІI-ТИ МИКРОРАЙОН
Включва част от територията на гр. Павликени с граници изхода за с. Стамболово, бул. „Руски” до пл. ”Свобода”, от пл. “Свобода” по ул. „Илия Златев”до изхода за гр. Сухиндол.

II Район - Включва територията на гр. Бяла Черква, с. Росица, с. Вишовград, с. Михалци, с. Мусина, с. Дъскот, с. Паскалевец, с. Стамболово и с. Лесичери, с прилежащите им землища.

ИЗГРАДЕНИ СА ЧЕТИРИ МИКРОРАЙОНА:

І-ВИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на гр. Бяла Черква, с. Росица и с. Вишовград, с прилежащите им землища.

ІІ-РИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на с. Михалци и с. Мусина, с прилежащите им землища.

ІІІ-ТИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на с. Дъскот и с. Паскалевец, с прилежащите им землища.

ІV-ТИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на с. Стамболово и с. Лесичери, с прилежащите им землища.

III Район - Включва територията на с. Патреш, с. Горна Липница, с. Долна Липница, с. Сломер, с. Батак, с. Карайсен, с. Недан, с. Бутово, с. Върбовка и с. Димча, с прилежащите им землища.

ИЗГРАДЕНИ СА ЧЕТИРИ МИКРОРАЙОНА:

I-ВИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на с. Патреш, с. Горна Липница и с. Долна Липница, с прилежащите им землища.

II-РИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на с. Сломер, с. Батак и с. Карайсен, с прилежащите им землища.

III-ТИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на с. Недан и с. Бутово, с прилежащите им землища.

IV-ТИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на с. Върбовка и с. Димча, с прилежащите им землища.

КОС

 ОБЩИНА СУХИНДОЛ

 

УЧАСТЪК "ПОЛИЦИЯ" - СУХИНДОЛ

IV Район - Включва територията на УП – Сухиндол гр. Сухиндол, с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Горско Косово, с. Красно Градище и с. Коевци, с прилежащите им землища.

ИЗГРАДЕНИ СА ДВА МИКРОРАЙОНА:

І-ВИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на гр. Сухиндол.

ІI-РИ МИКРОРАЙОН
Включва територията на с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с.Горско Косово, с. Красно Градище и с. Коевци, с прилежащите им землища.