МВР

ОД Велико Търново

 

РАЙОННО УПРАЛЕНИЕ "ПОЛИЦИЯ" - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПОЛИЦЕЙСКИ ИНСПЕКТОРИ

 

      ОБЩИНА Г.ОРЯХОВИЦА

I Район - Включва северозападната част на гр. Г. Оряховица с граници пътя за “Депо за битови отпадъци” /сметището/, ул. “Мано Тодоров”, ул. “Васил Априлов”, ул. “Ангел Кънчев” и ул. “Юрий Гагарин”, пътя за с. Първомайци, пътя за с. Самоводене до Ж.П. гара Разпределителна и вилна зона местността “Бабенец”. 

Разделя се на два подрайона:

I-ви подрайон - с граници ул. “Христо Смирненски”, ул. “Мано Тодоров”, ул. “Васил Априлов”, ул. "Ангел Кънчев"

II-ри подрайон - кв. "Пролет" в граници: ул. "Ангел кънчев", ул. "Христо Смирненски", ул. "Мано Тодоров", ул. "Юрий Гагарин"

II Район - Включва югозападната част на гр. Г. Оряховица с граници пътя за “Депо за битови отпадъци” /сметището/, ул. “Мано Тодоров”, ул. “Васил Априлов”, ул. “Ангел Кънчев”, ул. “Георги Измирлиев”, ул. “Цар Освободител”, пл. ”Георги Измирлиев”, ул. “Янко Боянов”, ул. “Александър Стамболийски” и ул. “Хаджи Димитър” и вилна зона в местността “Под Арбанашко бърдо”

III Район  - Включва югоизточната част на гр. Г. Оряховица с граници: ул. “Хаджи Димитър”, ул. ”Александър Стамболийски”, ул. “Янко Боянов” и ул. “Свети княз Борис І”, промишлена зона, южно от ул. “Свети княз Борис І” до ДЗС ”Честово”, пътя за гр. Лясковец и вилна зона между гр. Г. Оряховица и гр. Лясковец - местността “Пусинка”

IV Район - Включва североизточната част на гр. Г. Оряховица с граници ул. “Свети княз Борис І”, ул. “Ангел Кънчев”, ул. “Юрий Гагарин”, ул. “Васил Левски” и ул. “Иван Момчилов”, фирми и предприятия, намиращи се северно от ул. “Свети княз Борис І” и територията на “Захарни заводи” АД, до ул. “Антон Страшимиров” /кръстовище “Честово”/

V Район - Включва северната част на гр. Г. Оряховица с граници: ул. “Юрий Гагарин”, ул. “Гладстон”, ул. “Балкан” /бивша складова база “ОКС”/, кв. “Гарата“, кв. “Калтинец“, района на “Летище Г. Оряховица и РВД”, селскостопански постройки до р. Янтра /без района на “Захарни заводи” АД/.

Разделя се на два подрайона:
I-ви подрайон - с граници: ул. "Юрий Гагарин", ул. "Гладстоун", ул. “Балкан” /бивша складова база “ОКС”/, кв. “Гарата“.
II-ри подрайон - кв. ”Калтинец” с граници: ул. “Антон Страшимиров”, ул. “Варненска”, пътя за с. Първомайци, ж.п. спирка “Честово”, включително бивше под.34010

VI Район - Включва северозападната част на община Горна Оряховица и с. Първомайци, с. Правда, с. Поликраище, с. Янтра и с. Крушето, с прилежащите им землища.

Разделя се на четири подрайона:
I-ви подрайон - Включва територията на с. Първомайци и землището му

II-ри подрайон - Включва територията на с. Правда и землището му

III-ти подрайон - Включва територията от с. Поликраище с граници северно от ул. "Иван Цвятков" и ул. "Петрохан" и с. Янтра с прилежащото землище.

ІV-ти подрайон - Включва територията от с. Поликраище с граници южно от ул. "Иван Цвятков" и ул. "Петрохан" и с. Крушето с прилежащото землище.

VII Район - Включва североизточната част на община Горна Оряховица и гр. Д. Оряховица, с. Драганово, с. Стрелец, с. Горски горен Тръмбеш, с. Горски долен Тръмбеш, с. Върбица, с. Писарево и с. Паисий, с прилежащите им землища.

Разделя се на четири подрайона:
I-ви подрайон - Включва територията на гр. Д. Оряховица и землището му

II-ри подрайон - Включва територията на с. Писарево и с. Върбица и землищата им

III-ти подрайон - Включва територията на с. Драганова, с. Стрелец и с. Паисий с прилежащите им землища.

ІV-ти подрайон - Включва територията с. Горски горен Тръмбеш, с. Горски долен Тръмбеш с прилежащите им землища.

КОС

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

     

УЧАСТЪК - ЛЯСКОВЕЦ

 VIII Район  - Включва територията на гр. Лясковец до кръстовище “Честово”, включително ДЗС “Честово”.

 Разделя се на три подрайона: 

I-ви подрайон - Включва югозападната част на гр. Лясковец, западно от ул. "Трети март" и ул. "Васил Левски", язовир Кастимял 1 и Костимял 2, "АРКУС" АД, гр. Лясковец - ул. "Васил Левски" 102

II-ри подрайон - Включва територията на гр. Лясковец с граници източно от ул. "Васил Левски", бул. "Христо Ботев", промишлена зона южно от бул. "Христо Ботев", язовирите "Върбанова чешма", ""Сухи дол", "Джамова чешма" и и язовир в местността "Балтей"

III-ти подрайон - Включва североизточната част на гр. Лясковец с граници североизточно от ул. "Трети март", бул. "Христо Ботев", промишлена зона на гр. Лясковец, северно от бул. "Христо Ботев", ул. "Максим Райкович" до кръстовище "Честово", включително ДЗС "Честово"

   
IX Район - Включва територията на с. Драгижево, с. Мерданя, с. Добри дял, с. Козаревец, с. Джулюница и прилежащите им землища. 

Разделя се на три подрайона: 

I-ви подрайон - Включва с. Драгижево и с. Мерданя с прилежащите им землища

II-ри подрайон - Включва с. Козаревец и с. Добри дял с прилежащите им землища

 

III-ти подрайон - Включва с. Джулюница с прилежащото му землище