МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Главен комисар Деян Моллов

Директор на Главна дирекция "Гранична полиция"


деян-моллов-сайт


Роден на 01.06.1980 г. в град Елхово.

Завършил е НВУ “Васил Левски” във Велико Търново през 2002 г., специалност “Гранична полиция”, магистър.

Започва работа в МВР на 13.08.2002 г. Целият му професионален стаж е в Главна дирекция „Гранична полиция“, преминава през всички стъпала в служебната йерархия.   

През 2014 г. става началник на ГПУ-Болярово. През 2015 година е заместник-директор на РДГП-Елхово, а през 2016 г. заема длъжността директор на РДГП–Смолян. От март 2017 г. е директор на РДГП –Елхово.

Със заповед на министъра на вътрешните работи от 02.06.2021 г. е преназначен на длъжността директор на Главна дирекция „Гранична полиция“.