МВР

ГД ПБЗН

 

СПИСЪК НА ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ, ВЪВЕДЕНИ КАТО БДС, НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ИЛИ С ПРИЗНАВАНЕ (ПРЕВОД НА ПЪРВА СТРАНИЦА) И БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТИ В ОБЛАСТТА НА “ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ