МВР

ГД ПБЗН

 

Адрес на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението":
гр. София 1309 ул."Пиротска" №171А

Телефон: 02/9821243

е-mail: [email protected]

Работно време на звеното за административно обслужване: 08:30-17:30 часа през работни дни

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ЗА РАБОТА ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ГДПБЗН

Бланка на заявление за достъп до обществена информация

Разходи при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя