МВР

ГД ПБЗН

 

Адрес на Центъра за административно обслужване на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-МВР:

гр. София
ПК 1309 
ул. „Пиротска” № 171А


Работно време:


08:30 - 17:30 часа в работни дни

Телефон за контакт:

02/98-21-243


Електронна поща:

[email protected]