МВР

ГД ПБЗН

 
 

Анкетни карти за административно обслужване

Знаете ли, че в Портала за електронни административни услуги на МВР, на адрес https://e-uslugi.mvr.bg, може да извършвате справки и да заявите електронни услуги?
Получихте ли точна и разбираема информация за административните услуги и административното обслужване, от интернет страницата на МВР, Административния регистър или обявените телефони за връзка?
Наложи ли се да изчакате повече от 20 минути, за да Ви обслужим?
Получихте ли любезно отношение от нашите служители?
Доволни ли сте от предоставеното Ви административно обслужване?