МВР

ГД ПБЗН

 

Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението– МВР

Административен адрес:

гр. София, ул. „Пиротска” № 171А

Адрес за контакти и подаване на оферти във връзка с обществени поръчки:

гр. София, ул. „Никола Габровски” № 30

Телефон за контакти:

+359 2 96010291; +359 2 96010341

Факс:

+359 2 8688115

Електронна поща:

[email protected]