МВР

ГД ПБЗН

 

Директор на ГДПБЗН


Главен комисар
Александър Иванов Джартов


Роден е през 1980 г. Висшето си образование завършва през 2002 г. в Академията на МВР, факултет „Пожарна и аварийна безопасност”, с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър”. През 2005 г. придобива образователно-квалификационна степен „магистър” в Академията на МВР, факултет „Пожарна и аварийна безопасност”.

В системата на МВР е назначен от 01.10.2002 г. на длъжност – инструктор І степен в ДПК, ПД и ООР при РДВР – Перник.         Последователно е заемал следните длъжности:

  • инструктор І степен и инструктор ІІ степен в ДПК, ПД и РО при РСПАБ – Радомир;
  • ВрИД началник на РСПБЗН – Радомир ІІ степен към ОДМВР – Перник;
  • началник на РУПБС – Перник към ОДМВР – Перник и началник на РСПБЗН – Перник към ОУПБЗН – Перник;
  • директор на дирекция „Критична инфраструктура, превенция и контрол” при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР;
  • директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“ при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР
  • заместник-директор, той и директор на дирекция „Държавен контрол и превантивна дейност“.

    
         Със заповед на министъра на вътрешните работи е временно преназначен на длъжност директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, считано от 28.11.2022 г.

         Награди:

         За постигнати високи професионални резултати многократно е награждаван с „Обявяване на благодарност” и с „Писмена похвала”.

         Награден е с „Почетен знак на МВР“ - трета, втора и първа степен и почетно отличие на МВР „За доблест и заслуга” - трета степен.