МВР

ОД Кюстендил

 

Районно управление - Дупница

Началник на Районно управление - Дупница

Главен инспектор Борислав Динев
6906192901Борислав Кирилов Динев е роден през 1969 г. в гр. Дупница.

Образование - висше
1994 г., образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Треньор по джудо и учител по физическо възпитание", Национална спорта академия "Васил Левски" гр. София.
2008 г., образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Психология", Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград.

Професионален стаж в МВР 
Служител в МВР от 1994 г. Последователно заема следните длъжности: районен инспектор  в сектор "Охранителна полиция" към Районно управление - Дупница; разузнавач в сектор "Криминална полиция" към Районно управление - Дупница; началник на група в сектор "Криминална полиция" към Районно управление - Дупница; началник на сектор "Криминална полиция" към Районно управление - Дупница; разузнавач в отдел "Криминална полиция" при ОДМВР - Кюстендил.  
От 07 септември 2010 г. до 25 ноември 2013 г. и от 25 май 2015 г. до настоящия момент - началник на Районно управление - Дупница.

Приемен ден за граждани: сряда: от 09.00 ч. до 12.00 ч. в Районно управление - Дупница, гр. Дупница, ул. „Бисеров" № 2

Телефон за връзка: 0701/57711

Районно управление - Дупница обслужва територията на три общини: община Дупница, община Сапарева баня и община Бобошево.
Към Районно управление - Дупница са обособени два участъка:

Участък - Сапарева баня в гр. Сапарева баня
Участък - Бобошево в гр. Бобошево.

 

    За осигуряване прилагането на препоръчителни стандарти за качество на административното обслужване, определени в приложение № 8 към чл. 20, ал. 3, буква „б“ от Наредбата за административното обслужване, а именно: осигуряване пред зоните за административно обслужване на места за паркиране на велосипеди е монтирано съоръжение за паркиране на велосипеди пред входа на Районно управление-Дупница при ОДМВР-Кюстендил.