МВР

ОД Кюстендил

 
Вход в "Система за сигурно електронно връчване"

 

Областна дирекция на МВР - Кюстендил

Адрес: гр. Кюстендил, пощенски код 2500, ул. ”Цар Освободител” № 12
Автоматична телефонна централа: 078 557575 
Дежурна част: 078 557323
Пресцентър на ОДМВР Кюстендил 078 551500
Факс: 078 551311
Електронен адрес: [email protected]

Адреси за подаване по електронен път по реда на Закона за електронното управление на искания, сигнали и предложения, жалби, молби, и приложенията към тях, съгласно чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс:

до административни органи в ОДМВР - Кюстендил - kiad[email protected]
до административни органи при Районно управление - Кюстендил - rukn.k[email protected]
до административни органи при Районно управление - Дупница - [email protected]
до административни органи при Районно управление - Рила - [email protected]
до административни органи при Районно управление - Бобов дол - [email protected]

Банкови сметки на Областна дирекция на МВР - Кюстендил

Набирателна сметка (с
метка за чужди средства):

Банка ДСК ЕАД - финансов център Кюстендил
Код на банката /BIC/: STSABGSF
Банкова сметка /IBAN/: BG 79 STSA 93003303301658
По посочената банкова сметка постъпват:
- гаранции за изпълнение по Закона за обществените поръчки;
- суми за взета, по реда на НПК, мярка за неотклонение "гаранция";

Транзитна сметка:
Банка ДСК ЕАД - финансов център -  Кюстендил
Код на банката /BIC/: STSABGSF
Банкова сметка /IBAN/: BG 27 STSA 93003103398301 

- всички такси по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;      

По тази сметка постъпват всички останали приходи, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи.
 

Работно време на Областна дирекция на МВР - Кюстендил: от понеделник до петък: от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. 

Приемно време на директор на Областна дирекция на МВР - Кюстендил: сряда от 09.00 ч. до 12:00 ч.

Приемно време на заместник-директор, той и началник на отдел "Криминална полиция" при Областна дирекция на МВР - Кюстендил: сряда от 09.00 ч. до 12.00 ч.

Приемно време на началник на отдел „Охранителна полиция” при Областна дирекция на МВР - Кюстендил: сряда от 09.00 ч. до 12:00 ч.

Приемно време на началник отдел "Разследване" (главeн разследващ полицай) при Областна дирекция на МВР - Кюстендил: сряда от 09.00 ч. до 12.00 ч.