МВР

ОД Кюстендил

 
Вход в "Система за сигурно електронно връчване"

 

Областна дирекция на МВР - Кюстендил

Адрес: гр. Кюстендил, пощенски код 2500, ул. ”Цар Освободител” № 12
Автоматична телефонна централа: 078 557575 
Дежурна част: 078 557323
Пресцентър на ОДМВР Кюстендил 078 551500
Факс: 078 551311
Електронен адрес: [email protected]

Адреси и телефони за връзка със сектор БДС
гр. Кюстендил, ул.„Цар Освободител" № 12, телефон за връзка: 078 557355
гр. Дупница ул. „Бисеров" № 2, телефони за връзка:  0701 57766 и 0701 57866
гр. Рила, ул. „Юри Гагарин" № 2, телефон за връзка: 07054 2012
гр. Бобов дол , ул. „Васил Коларов", телефон за връзка: 0702 62112

Адреси и телефони за връзка с група "Миграция" : 078/557337, 078/557346 и 078/557496

Адреси и телефони за връзка с КОС:
гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител" № 12, телефони за връзка: 078/557463
гр. Дупница, ул.„Бисеров" № 2, телефони за връзка: 0701/57714 и 0701/557816
гр. Рила, ул.„Юрий Гагарин"№ 2, телефони за връзка: 07054/2012 и 07054/2292
гр. Бобов дол, ул.„Васил Коларов" № 9, телефон за връзка: 07026/2112

Адреси и телефони за връзка със сектор "Пътна полиция":

 гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител" № 269

- Началник на сектор „Пътна полиция" - 078 557 414 
- Регистрация на пътни превозни средства - 078 557 443, 078 557 435
- Издаване на свидетелства за управление на моторни превозни средства - 078 557 424 и 078 557429
- Издаване на наказателни постановления - 078 557 626, 078 557 453 и 078 557434
- Издаване на фишове - 078 557 447
 
Пункт за регистрация и технически контрол - Дупница, адрес: гр. Дупница, ул. "Саморанска" № 9, телефони за връзка: 0701/557890, 0701/557891 и 0701/557744

Адреси за подаване по електронен път по реда на Закона за електронното управление на искания, сигнали и предложения, жалби, молби, и приложенията към тях, съгласно чл. 18а от Административнопроцесуалния кодекс:


до административни органи в ОДМВР - Кюстендил - kiad[email protected]
до административни органи при Районно управление - Кюстендил - [email protected]
до административни органи при Районно управление - Дупница - [email protected]
до административни органи при Районно управление - Рила - [email protected]
до административни органи при Районно управление - Бобов дол - [email protected]

Банкови сметки на Областна дирекция на МВР - Кюстендил

Набирателна сметка (с
метка за чужди средства):

Банка ДСК ЕАД - финансов център Кюстендил
Код на банката /BIC/: STSABGSF
Банкова сметка /IBAN/: BG 79 STSA 93003303301658
По посочената банкова сметка постъпват:
- гаранции за изпълнение по Закона за обществените поръчки;
- суми за взета, по реда на НПК, мярка за неотклонение "гаранция";

Транзитна сметка:
Банка ДСК ЕАД - финансов център -  Кюстендил
Код на банката /BIC/: STSABGSF
Банкова сметка /IBAN/: BG 27 STSA 93003103398301 

- всички такси по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;      

По тази сметка постъпват всички останали приходи, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи.
 

Работно време на Областна дирекция на МВР - Кюстендил: от понеделник до петък: от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч. 

Приемно време на директор на Областна дирекция на МВР - Кюстендил: сряда от 09.00 ч. до 12:00 ч.

Приемно време на заместник-директор, той и началник на отдел "Криминална полиция" при Областна дирекция на МВР - Кюстендил: сряда от 09.00 ч. до 12.00 ч.

Приемно време на началник на отдел „Охранителна полиция” при Областна дирекция на МВР - Кюстендил: сряда от 09.00 ч. до 12:00 ч.

Приемно време на началник отдел "Разследване" (главeн разследващ полицай) при Областна дирекция на МВР - Кюстендил: сряда от 09.00 ч. до 12.00 ч.