МВР

ОД Кюстендил

 

Началник на отдел "Охранителна полиция"  

Комисар Васил Паргов

    7303232826  

Васил Кирилов Паргов е роден през 1973 г. в гр. Кюстендил.

Образование - висше
1997 г., образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Двигатели с вътрешно горене", ВВОВУ "Васил Левски" гр. Велико Търново.
2011 г., образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Право", Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград. 

Професионален стаж в МВР 
Служител в МВР от 1997 г. Последователно заема следните длъжности: командир на взвод в РГС; разузнавач и инспектор в "Материално - техническо и социално осигуряване" при РДВР - Кюстендил; специалист "Материално - техническо и социално осигуряване" - Областна администрация при ОДПБЗН - Кюстендил; полицейски инспектор в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР - Кюстендил.
От 10 август 2015 г. - началник на отдел "Охранителна полиция" при Областна дирекция на МВР- Кюстендил.

Приемен ден за граждани:  сряда: от 09.00 ч. до 12.00 ч. в Областна дирекция на МВР - Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 12. 

Телефон за връзка:  078/557600