МВР

ОД Кюстендил

 

Началник на отдел "Разследване" (главен разследващ полицай)

Комисар Димитър Мицов             Димитър Юлио Мицов е роден през 1974 г. в гр. Кюстендил.

Образование - 
висше
2003 г., образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Право", Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград.


Професионален стаж в МВР 
Служител в МВР от 2005 г. Заема последователно следните длъжности: дознател; старши дознател; старши разследващ полицай; главен разследващ полицай в ОДМВР - Кюстендил.
от 02 август 2011 г. - началник на отдел "Разследване" (главен разследващ полицай) при Областна дирекция на МВР - Кюстендил.

Приемен ден за граждани: сряда: от 09.00 ч. до 12.00 ч., гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 15.

Телефон за връзка: 078/557666