МВР

ОД Кюстендил

 
Заповед № 8121з-760, относно Утвърждаване на Вътрешни правила за организацията на административното обслужване на гражданите и юридическите лица в МВР и Харта на клиента

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване на гражданите и юридическите лица в МВР

Заповед № 277з-1601 от 26.10.2020 г. на директора на ОДМВР - Кюстендил
Организационно-технологични правила за организацията на административното обслужване на гражджните и юридическите лица в сектор Пътна полиция при ОДМВР- Кюстендил
Организационно-технологични правила за организацията на административното обслужване на гражджните и юридическите лица в сектор Български документи за самоличност при ОДМВР- Кюстендил
Организационно-технологични правила за организацията на административното обслужване на гражджните и юридическите лица по линия на КОС при ОДМВР- Кюстендил
Организационно-технологични правила в група Миграция при ОДМВР - Кюстендил