МВР

ОД Кюстендил

 

Отчет за работата на ОДМВР – Кюстендил, през 2013 година


Сравнително спокойна оперативна обстановка през 2013 година в областта, без значими престъпления с висока степен на обществена опасност и груби нарушения на обществения ред се отчита. Извршените 2 убийства са на битова основа и са разкрити.
През изминалата година продължихме да развиваме за поредна година една от добрите практики по линия на превантивно-охранителната дейност по опазване на земеделската продукция и посегателствата са сведени до единични случаи.
Регистрираните престъпления  през годината са 2052 и бележат минимален спад в сравнение с предходната година. Със 70 по-малко са. Разкрити са 692 престъпления.
 В структурно отношение регистрираните престъпления са: 4.3 % срещу личността, 66.4 % - срещу собствеността,  22.2 % - общоопасни престъпления и 7.1 % - други КП за 2013 г., при 3.9 % срещу личността, 61.7 % - срещу собствеността,  23.2 % - общоопасни престъпления и 11.2 % - други КП за 2012 г.
Най-голям е делът на кражбите, 1/3 от тях са домовите. Обект на посегателство са както жилища /къщи и апартаменти/ в градските райони, така и къщи, дворове, земеделски имоти в селските райони, особено в отдалечените и слабо населени места и необитаеми жилища. В първия случай обектите са най-често предварително набелязани и проучени, извършват се квалифицирано. Обект на посегателство са златни накити, пари, компютърна, аудио- и  видео-техника, за които е възможна бърза реализация. В селските райони обект на посегателство са предмети от черни и цветни метали /медни съдове, селскостопански инструменти, кабели, битово обзавеждане и др./. Основни извършители  са лица с нисък социален статус и наркозависими, които предават отнетите предмети в пунктовете за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали.
60 процента от извършените грабежи са разкрити.
Кражбите от МПС са  23 за 2013 г., 17 за 2012 г.
Установени са на наша територия 11 автомобила, обект на престъпни посегателства, като 8 от тях са издирвани чрез Шенгенската информационна система.
През 2013 г. ръст бележат телефонните измами – 42 са регистрираните  случаи  при 16 за 2012 г.  Извършители на тези прояви са гастролиращи лица от други региони,  при осъществяване на престъпната дейност проявяват най-разнообразни форми на въздействие и изобретателност. Обект на въздействие най-често са възрастни лица, подали се на измамата, независимо от многократно провежданите превантивно-разяснителни дейности.  Противодействието е с променлив успех и във всички случаи изисква незабавни ОИМ.  Разкрити са 7 случая.
За противодействие на конвенционалната престъпност на територията на областната дирекция са проведени 98 специализирани полицейски операции за противодействие на  престъпленията  по линия “Наркотици”, установени са 80 случая, по които са образувани досъдебни производства. Иззети са над 10 кг амфетамин от къща в с.  Дяково; разкрита бе и оранжерия за отглеждане на канабис в с.Лозно; нива с канабис бе открита в землището на с. Падала.
  Проведени са 111 СПО по противодейстие на разпространението на акцизни стоки,  12  СПО по противодействие на престъпленията по линия „Гори и дърводобив“, 8  по противодействие на престъпленията по линия „Селско стопанство“, 18 по противодействие на престъпленията свързани с търговията с отпадъци от черни и цветни метали , проведени са и 24  СПО съвместно със служителите на Агенцията по храните. Установени са 146 случая на държане и продажби на тютюневи изделия и алкохолни напитки без или с неистински акцизни бандероли, като бяха съставени 69  акта и образувани 56  досъдебни производства. Иззети са  9854   кутии цигари или общо 190 858 къса цигари, 183,20 литра алкохолни напитки в т.ч. наливен алкохол и такива с изтекъл срок на бандерола, както и 616,87 кг тютюн.
По линия на охраната са проведени 59 операции, при които са съставени 5 201 акта за установяване на административни нарушения, наложени са 1 817 глоби по фиш. Полицейски служители са охранявали 223 масови мероприятия, задържаните лица на основание чл.63 от ЗМВР са 396.
 
Сектор “Пътна полиция”
Общият брой на регистрираните ППС в региона до момента е 86 275 . През 2013 г. са регистрирани общо 5566  ППС както следва: леки автомобили (+4660), товарни автомобили (+348), мотоциклети (+169), влекачи (+152) мотопеди (+51). Незначително е увеличението при колесни трактори, полуремаркетата, ремаркета за товарни автомобили, самоходни шасита и ремаркета за трактори.
Общия брой на извършените административни услуги е 16 948.
На отчет се водят  82 966 водачи на МПС. Издадени  са 4525 СУМПС, 59 на чужди граждани, издадени дубликати на СУМПС 501 , подменени са 2838 български и 328 чуждестранни, издадени са 5773 контролни талони. Издадени са 612 удостоверения за водачи на МПС. Водачите с отнети повече от 1/3 контролни точки са 2970, с отнети повече от 2/3 контролни точки – 699, с отнети всички контролни точки 245. Водачите, на които частично са увеличени контролните точки с 1/3 по чл.158, ал.1, т.1 от ЗДП са 44.
Водачи с възстановени права по чл. 157, ал. 5 от ЗДвП са 21.
            Общият брой констатирани нарушения от младши автоконтрольорския състав в региона през 2013 г. са 27 637 . За тези нарушения са съставени 6 148 АУАН и 19 351 фиша. В сравнение с  2012 г. констатираните нарушения са с 8 630 повече, съставени са 3 136 АУАН по-малко, а фишовете са с 13 888 повече.
През 2013 година в Кюстендилска област са възникнали  487 пътно-транспортни произшествия, от които 113 са тежки, убитите – 7, и 135 ранените. В сравнение с 2012 година  произшествията са с 35 по-малко, тежките ПТП са с 21  повече, убитите са 4 по-малко, а ранените с 31 повече.
Български документи за самоличност
1. Лични карти на българските граждани – 9850 на стойност 213140  лв.
2. Паспорти на български граждани – 7260  на стойност  303570лв.
3. Свидетелства за управление на моторно превозно средство /печат/ – 4554 бр.
През годината са издадени 3034 наказателни постановления по чл.81 от ЗБДС и наложени санкции за 113264 лв. Наложените ограничителни мерки на български граждани  са   80.