МВР

ОД Кюстендил

 

община Рила

община Рила

с. Падала, с. Пастра, гр. Рила, Рилски манастир, с. Смочево


Приемна

   Приемно време

с. Падала

   сряда         от 12.30 ч. до 14.00 ч.

с. Пастра

   четвъртък   от 10.00 ч. до 12.00 ч.

с. Смочево

   четвъртък    от 14.30 ч. до 15.30 ч.

Приемните на полицейските и младши полицейските инспектори  са в кметствата на посочените села         

Телефон за връзка: 07054 2012