МВР

ОД Кюстендил

 

1. По банков път: сметка /IBAN/: BG 27 STSA 93003103398301, код на банката /BIC/: STSABGSF. Банка ДСК ЕАД - финансов център - Кюстендил.

2. С дебитна или кредитна карта чрез инсталирани на мястото на извършване на услугата ПОС - терминални устройства.