МВР

ОД Кюстендил

 

Община Трекляно (ЧЕТВЪРТИ РАЙОН)

Граници: с. Копиловци, с. Скриняно, с. Николичевци , с. Соволяно, с. Мазарачево, с. Ломница, с. Ивановци, с. Чудинци, с. Режинци, с. Стенско, с. Горно и Долно Уйно, с. Олтоманци, с. Горановци, с. Драговищица, с. Полетинци, с. Гърбино, с. Полска Скакавица, с. Раждавица, с. Гурбановци, с. Шишковци, с. Злогош, с. Сушица, с. Добри дол, с. Габрешевци, с. Трекляно, с. Брес, с. Долни Кортен, с. Горни Кортен, с. Уши, с. Киселица, с. Метохия, с. Драгойчинци, с. Побит камък, с. Чешлянци, с. Средорек, с. Долно Кобиле, с. Горно Кобиле, с. Косово, с. Бъзовица.

На територията на Участък – Краище (четвърти район) са обособени четири микрорайона:

Микрорайон IV „А“ с граници: с. Злогош, с. Добри Дол, с. Сушица, с. Габрешевци, с. Трекляно, с. Брес, с. Долни Кортен, с. Горни Кортен, с. Уши, с. Киселица, с. Метохия, с. Драгойченци, с. Побит камък, с. Чешлянци, с. Средорек, с. Долно Кобиле, с. Горно Кобиле, с. Косово, с. Бъзовица.

Приемна: с. Трекляно - център
Приемно време за граждани:
сряда от 10.00 ч. до 13.00 ч.
Телефон за връзка: 07927/323 – полицейски инспектор

Микрорайон IV „Б“ с граници: с. Скриняно, с. Николичевци, с. Соволяно, с. Мазарачево.

Приемна: с. Соволяно – сградата на кметството
Приемно време за граждани:
понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.

 

Микрорайон IV „В“ с граници: с. Драговищица, с. Стенско, с. Горановци, с. Полетинци, с. Горно Уйно, с. Долно Уйно, с. Стенско, с. Ломница, с. Режинци, с. Чеденци, с. Ивановци, с. Гурбановци, с. Кършалево.

Приемна: с. Драговищица в сградата на пощенската станция
Приемно време за граждани:
четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Телефон за връзка: 07924220 – младши полицейски инспектор

 

Микрорайон IV „Г“ : с. Копиловци, с. Шишковци, с. Раждавица, с. Полска скакавица, с. Гърбино.

Приемна: с. Шишковци – сградата на кметството
Приемно време за граждани:
вторник от 10.00 ч. до 12.00 ч.