МВР

ОД Кюстендил

 

Директор

Старши комисар Елиан Стамболийски

Елиан Василев Стамболийски е роден през 1971 г. в гр. Кюстендил.

Образование - висше
1997 г., образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Икономика и управление на социалната сфера", Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград.

Професионален стаж в МВР
Служител в МВР от 2000 г. Последователно заема следните длъжности:
2000 г. - 2002 г. - разузнавач в сектор "Криминална полиция" при Районно полицейско управление гр. Кюстендил;
2002 г. - 2005 г. - разузнавач в сектор "Борба с организираната престъпност";
2005 г. - 2009 г. - началник на сектор "Борба с организираната престъпност";
2009 г. - 2013 г. - заместник-директор, той и началник на отдел "Криминална полиция" при ОДМВР - Кюстендил.
От 7 юни 2013 г. - директор на Областна дирекция на МВР - Кюстендил.

Приемен ден за граждани:  сряда: от 09.00 ч. до 12.00 ч. в Областна дирекция на МВР - Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 12.

Телефон за връзка:  078/557250


Правомощия на директор ОДМВР Кюстендил