МВР

ОД Кюстендил

 

Darjavna Administracia logo-BG    Сектор  "Български документи за самоличност"

   BULGARIAN IDENTITY DOCUMENTS SECTOR

 

Издаване на документи за самоличност - лична карта и паспорт 

ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г. 

Електронни услуги

Обща информация за административните услуги

Информация за предоставяне на административни услуги по Закона за българските лични документи

Information relevant to administrative services provision under Bulgarian Personal Documents Act

Специфична информация за административните услуги по Закона за българските лични документи

Specific information for administrative services provision under Bulgarian Personal Documents Act

Специфична информация за предоставяне на административна услуга „Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила от Република България"

Specific information for administrative service "Issuance of bulgarian identity documents to foreign nationals granted special protection from the Republic of Bulgaria"

 
Обща информация за административните услуги

Административни услуги извършвани от ОДМВР - Кюстендил по линия на дейност Български документи за самоличност

Съобщение за издаване на български личен документ на неподвижни или трудно подвижни лица

ЗАЯВЛЕНИЕ за снемане на данни чрез мобилна станция на неподвижни или трудно
подвижни лица


Съобщение за подмяна на български лични документи преди изтичане на срока им на валидност

Адреси и телефони за връзка:
гр. Кюстендил, ул.„Цар Освободител" № 12, телефон за връзка: 078 557355
гр. Дупница ул. „Бисеров" № 2, телефони за връзка:  0701 57766 и 0701 57866
гр. Рила, ул. „Юри Гагарин" № 2, телефон за връзка: 07054 2012
гр. Бобов дол , ул. „Васил Коларов", телефон за връзка: 0702 62112

Най-често срещани въпроси и отговори

     За осигуряване прилагането на препоръчителни стандарти за качество на административното обслужване, определени в приложение № 8 към чл. 20, ал. 3, буква „б“ от Наредбата за административното обслужване, а именно: осигуряване пред зоните за административно обслужване на места за паркиране на велосипеди, са монтирани съоръжения за паркиране на велосипеди пред входа на сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Кюстендил и пред входа на Районно управление-Дупница.