МВР

ОД Кюстендил

 

Община Бобошево (ОСМИ РАЙОН)

На територията, обслужвана от Участък – Бобошево (осми район), са обособени два микрорайона:

ОСМИ РАЙОН:

Граници: гр.Бобошево, с. Скрино, с. Доброво, с. Бадино, с. Усойка, с. Блажиево, с. Каменик, с. Вуково, с. Висока Могила, с. Сопово, с. Слатино, с. Джерман, с. Крайни дол и с. Грамаде.

На територията на ОСМИ РАЙОН са обособени два микрорайона:

МИКРОРАЙОН VIII„А“ с граници: гр. Бобошево, с. Скрино, с. Доброво, с. Вуково, с. Висока Могила и с. Сопово.

 

МИКРОРАЙОН VIII„Б“ с граници: с. Бадино, с. Усойка, с. Блажиево, с. Слатино, с. Джерман, с. Крайни дол, с. Грамаде и с. Каменик.

 


Приемна           Приемно време
с. Блажиево   петък        от 14.00 ч. до 16.00 ч.
с. Вуково   четвъртък  от 10.00 ч. до 12.00 ч.
с. Доброво   вторник     от 10.00 ч. до 12.00 ч.
с. Скрино   вторник     от 14.00 ч. до 16.00 ч.
с. Слатино   четвъртък  от 16.00 ч. до 18.00 ч.
с. Усойка   сряда        от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Приемните на полицейските и младши полицейските инспектори са в кметствата на посочените села.


                              

Телефон за връзка: 07046 2443; 07046 2534