МВР

ОД Кюстендил

 

Darjavna Administracia logo-BGКонтрол на общоопасните средства

  CONTROL OVER HAZARDOUS MATERIALS

                         


Административни услуги Контрол на общоопасните средства БГ

Административни услуги ЧОД БГ -  Англ - ОДМВР актуално

Administrative servises for controlling the general public ENG

Тарифа 4

Специфична информация за Контрол на общоопасните средства, за предоставяне на административни услуги

Specific information for administrative services provision under the Law on weapons, ammunitions, explosives and pyrothechnics

Обща информация за административните услуги

Административни услуги извършвани от ОДМВР - Кюстендил по линия на дейност Контрол по общоопасните средства

Адреси и телефони за връзка:
гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител" № 12, телефони за връзка: 078/557463
гр. Дупница, ул.„Бисеров" № 2, телефони за връзка: 0701/57714 и 0701/557816
гр. Рила, ул.„Юрий Гагарин"№ 2, телефони за връзка: 07054/2012 и 07054/2292
гр. Бобов дол, ул.„Васил Коларов" № 9, телефон за връзка: 07026/2112