МВР

ОД Кюстендил

 

 

община Дупница

 

 гр.Дупница, с.Баланово, с.Бистрица, с.Блатино, с.Грамаде, с.Делян, с.Джерман, с.Дяково, с.Крайни дол, с.Крайници, с.Кременик, с.Палатово, с.Пиперово, с.Самораново, с.Тополница, с.Червен брег, с.Яхиново

 

На територията на община Дупница, обслужвана от полицейските и младши полицейските инспектори, са обособени седем района:

 ПЪРВИ РАЙОН с граници: ул. ”Одрин", ул. “Княз Борис I“ - нечетни номера, до старата автогара, кв. ”Кършия”, ул. “Патриарх Евтимий“, река Бистрица - от лявата страна срещу течението, местността “Дренски рид”, ул. “Саморанска” - четни номера, ул. “Орлинска”, кв. “Рома”, кв. “Вароша“, площад “Барикадите", ул. “Страхил Войвода” - от ул. ”Княз Борис I“ до ул. “Цар Освободител”.

 

ВТОРИ РАЙОН с граници: ул. “Саморанска“ - нечетни номера и с. Самораново, ул. “Орлинска” /от светофара четни номера/ до изхода за гр. София, северна промишлена зона, включително „Хидрострой“, “Вели Лак”, Варово стопанство, “Булгартабак” АД, “Актавис“ АД, Асфалтна база, стадион “Бончук”, с. Крайници, с. Червен брег, с. Яхиново, с. Пиперево, с. Блатино, с. Дяково, с. Кременик, с. Тополница, с. Делян.

 

ТРЕТИ РАЙОН с граници: ул. “Патриарх Евтимий“ - нечетни номера, ул. „Жива вода“ - нечетни номера, ул. „Иван Шишман“, ж.к. „Бистрица”, с. Бистрица, от дясната страна на река Бистрица - срещу течението, Градски парк, ж.к. "Елица".

 

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН с граници: ул. „Патриарх Евтимий” - четни номера, до ул. “Жива вода“ - четни номера, ул. „Иван Шишман“, кв. „Гиздова махала“, Сметището, Почивна станция на ТЕЦ “Бобов дол”, местността “Курт дере”, бивше военно поделение, ул. “Велико Търново“ -  нечетни номера, ул. “Венелин”, ул. “Одрин”.

 

ПЕТИ РАЙОН с граници: От ул. ”Княз Борис I“ - четни номера, ул. “Св.Ив.Рилски” - нечетни номера до ж.п.рампата, ул. “Венелин”, ул. “Рилски манастир“ - нечетни номера, местността “Курт дере”, ж.к. „Чавдар Войвода", ул. “В.Търново“ - четни номера.

 

ШЕСТИ РАЙОН с граници:  ул. „Св.Ив.Рилски” - четни номера, ж.п. рампа, ул.“Аракчийски мост“, до кръговото движение в дясно по ул. “Никола Малашевски“ до моста при бившата НГ по машиностроене, “Тих труд", ж.к. „Южен”, Фролошка махала, Помпена станция, Вилната зона срещу ЗИО, местността “Караболюка“, ул. ”Княз Борис I“ - четни номера от светофарите при ГУМ до ул. “Страхил войвода“ при старата автогара.

 

СЕДМИ РАЙОН с граници: От ж.п. рампа, ул. “св. Иван Рилски” в посока Благоевград - четни номера, ул. “Аракчийскн мост“ - нечетни номера, до кръговото кръстовище, вдясно по “Никола Малашевски” до мостчето при бивша ПГ по Машиностроене, вилна зона „Кубасина“, кв. “Ценеви“, местностите „Петров баир“, „Крушовица”, „Бинека”, „Пульовата воденица“, с.Баланово, с. Палатово.

 

 

ПриемнаДен от седмицатаПриемен час
с.Баланововторник16:00 до 18:00
с.Бистрицапонеделник 13:00 до 15:00
с.Блатино               сряда13:00 до 15:00
с.Грамаде       петък10:00 до 15:00
с.Делян               сряда17:00 до 19:00
с.Джерман                петък17:00 до 19:00
с.Дяково      понеделник15:30 до 17:30
с.Крайни дол               петък 13:00 до 15:00
с.Крайници           вторник16:00 до 18:00
с.Кременик            вторник10:00 до 12:00
с.Палатово          вторник13:00 до 15:00
с.Пиперево               сряда15:00 до 17:00
с.Самораново            сряда17:00 до 19:00
с.Тополница       четвъртък10:00 до 12:00
с.Червен брег            сряда 10:00 до 12:00
с.Яхиново          вторник09:00 до 11:00


 
Приемните на РИ са в кметствата на посочените села.

 

                              
Телефон за връзка:  0701 / 57711 - началник група "Териториална полиция" , Дупница