МВР

ОД Кюстендил

 

Района на действие на РСПБЗН – Рила обхваща територията на общините Рила и Кочериново. Службата осигурява пожарната безопасност на Национален парк Рила и Светата рилска обител “Рилски манастир” – обекти от национално значение.

Адрес:               гр. Рила, ул. “Аверкий Попстоянов” № 2
Тел.:                  07054/ 57 006
Ел.поща:            [email protected]
Приемен ден:    вторник, от 09:00ч. до 12:00ч.