МВР

ОД Кюстендил

 

Новини

На вниманието на гражданите: Проверете валидността на документите си за самоличност, за да можете да упражните правото си на глас!

 

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че:

Сектор „Български документи за самоличност“ при  ОДМВР  - Кюстендил, ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за общински съветници и за кметове.

Служителите ще работят и на 27 октомври 2019 г. от 08.30 до 19.30 часа

В седмицата преди 27 октомври 2019 г., когато ще се проведат изборите за общински съветници и за кметове е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.  Сектор „Български документи за самоличност“ е създал следната организация за работа:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта или личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 октомври 2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверението е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР  - Кюстендил, или в и Районните управления в областта – Дупница, Бобов дол, Рила,  за дните от 22 октомври 2019 г. до 26 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 17.00ч. и на 27 октомври 2019 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за общински съветници и за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

При провеждане на втори тур на избори за общински съветници и за кметове (03.11.2019 г.) ще се издават нови удостоверения от 29.10.2019 г. до 03.11.2019 г. включително, съгласно описания по-горе начин и време.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

11 окт 2019

ОДМВР – Кюстендил, с награда от ининциативата «10 причини да остана в моя град» ​

 

ОДМВР – Кюстендил, с награда от ининциативата на вестник „Стандарт“ и Община Кюстендил  «10 причини да остана в моя град»

 

Снощи на церемония в центъра на Кюстендил главният редактор на вестник «Стандарт» представи проекта «10 причини да остана в моя град» и   бяха връчени наградите – грамоти, на общественици, интелектуалци, спортисти, бизнесмени, институции,  допринесли за  обновяването му и  дали смисъл на хората да не го  напускат,  а да останат да живеят и работят в него.

Връчените  награди  бяха  в категориите: Икономика – за инвеститор, строител, предприемач, хотелиер, браншова или бизнесорганизация;  Култура – за дарител, музей, библиотека, фолклорен състав, археолог; Спорт – за  спортист, учител по физкултура и сопрт, училищен отбор или млад талант; Образование – за учител, директор, клас, училище, деца – медалисти от олимпиади; Сигурност – за служители в системата на сигурността и отбраната; Технологии – за дигитално образование, интернет пространство, интернет специалисти и инвеститори.

В категорията «Сигурност»  Областната дирекция на  МВР – Кюстендил , бе отличена  за доказан  висок  професионализъм и ползотворно сътрудничество с Община Кюстендил в опазването на обществения ред и сигурност.  Бе подчертано,  че екипите на ОД МВР – Кюстендил, имат ключова роля в дейностите, свързани с опазване на земеделската продукция,  и най-вече за безпроблемното протичане на черешовата кампания  на територията на община Кюстендил. Благодарение на усилията на ОД МВР земеделските производители са сигурни и спокойни за своята продукция. Наградата е за всички полицаи от структурата, подчерта Славка Бозукова, и бе връчена от председателя на Общинския съвет Михаела Крумова.

Директорът на ОДМВР ст. комисар Е. Стамболийски получи наградата, като благодари за признанието, той подчерта, че ефективната организация  в това направление е наследена от предходния директор и той продължава да развива добрите практики. 

09 окт 2019

Директорът на РДПБЗН – Кюстендил, изпрати Поздравителен адрес до 2-ма възпитаници на ПГ по Хранително-вкусови и химични технологии в Дупница

 

 

Двама възпитаници на Професионалната гимназия по ХВХТ – Дупница, получиха Поздравителни адреси от директора на РДПБЗН комисар Св. Георгиев. Юлиян Давидков и Асен Чорбаджийски са оказали съдействие на служителите при погасяването на пожар, възникнал на 13 август 2019 г. в района на Дупница при км 62 от АМ „Струма“ .

В поздравлението на комисар Св. Георгиев се казва: Изразявам своята благодарност и уважение за проявената гражданска отговорност и оказано съдействие на служителите на РДПБЗН – Кюстендил, при гасенето на пожара. Благодарение на своевременната ви намеса, оказана подкрепа и точно изпълнение на указанията на нашите служители при това произшествие небе допуснато разрастване на пожара към близката подстанция и жилищна сграда. С това бяха предотвратени значими щеки – както материални, така и на околната среда. Изразяваме нашето признание и благодарим за доброто ви дело и ви пожелаваме много здраве и успехи във всяко начинание.

Поздравителните писма на двамата ученици връчи началникът на РСПБЗН – Дупница, А. Атанасов.

 

 

 

07 окт 2019

ОДМВР – Кюстендил, предприе мерки за безопасност и контрол по време на ловния сезон 2019/2020 г.

 

Създадена е организация в ОДМВР – Кюстендил  за упражняване на контрол и извършване на съвместни проверки с РДГ във връзка с откриването на ловния сезон на дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня.

Служители на двете структури са създали организация да се обърне внимание на участниците в ловните излети да не се допускат инциденти с ловно оръжие, като се борави безопасно и стрелбата се осъществява само по видима цел и на разрешените за сезона животни. Ще се следи стриктно за недопускане предоставянето на огнестрелно оръжие и боеприпаси на други лица, оръжието да бъде пренасяно до мястото на лова и обратно само в разглобен вид или в калъф/куфар със заключващо устройство на спусъка, боеприпасите да бъдат отделно от оръжието. Ще се следи за спазването на забраната за носене и употреба на ловното оръжие при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества,  откритото носене на оръжие на обществени места/освен при осъществяване на охранителна дейност/,  както и за използването на оръжието и боеприпасите за други цели, ще се извършват проверки за срока на валидност на разрешението за носене и употреба и вписаното в него оръжие. Ще се правят проверки за стриктното спазване на забраната за използване на сачми с диаметър над 6 мм при провеждането на групов лов на дива свиня с дългоцевно огнестрелно оръжие с гладкостенна цев. Създадена е организация на инструктажите на ловните дружини, непосредствено преди ловните излети да присъстват полицейски служители.

Създадена е организация за проверка на чуждестранни ловци, участващи в ловни излети по линия на международния ловен туризъм, за притежаваните от тях разрешения за внос или европейски паспорт за огнестрелно оръжие, придружен с покана за лов. 

Създадена е организация при констатиране на нарушения да се търси отговорност от нарушителите при стриктно спазване на ЗОБВВПИ и ЗЛОД, като за всеки инцидент незабавно се уведомява ОДЦ при ОДМВР Кюстендил.

За да бъдат спазени превантивните мерки за ограничаване на разпространението на болестта африканска чума по свинете, ловците са запознати с изискванията  за безопасност и дезинфекция, да се обърне внимание да се повиши бдителността  им за установяване на умрели диви свине или такива с нетипично поведение.

При инструктажите на ловните дружинки  ще  се обърне внимание за спазване на правилата за пожарна безопасност. Участниците в груповия лов на дива свиня да бъдат екипирани съгласно изискванията.

03 окт 2019

Остани чист, кажи НЕ на корупцията

По проекта на Дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР студенти от четири университета проведоха анкета на ГКПП-Гюешево

 

 

Директорът на дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР старши комисар Румен Ганев и колегата му от МВР на Република Северна Македония Деян Андонов, доброволци от четири университета  - Академията на МВР, Югозападния университет – Благоевград, Русенския университет „А. Кънчев“ и от Държавния университет – Скопие,  като партньори по проекта  „Остани чист, кажи НЕ на корупцията“, проведоха анкета сред преминаващи през ГКПП – Гюешево.

Партньорството между Република България, Република Северна Македония, Република Гърция, Република Сърбия и Република Румъния е по антикорупционния проект  и цели пресичане на корупционно поведение, информиране на гражданите за техните права, начини за реакция и повишаване на доверието у гражданите към дейността на държавните структури.

Проектът стартира през месец юни тази година и е подкрепен и от синдикатите в МВР. От анализа на събраните данни е направен изводът, че за пресичането на корупционни прояви добър ефект би оказало изработването на мобилно приложение, чрез което бързо да се  сигнализира при евентуални прояви на корупция. Приложението ще бъде изградено в партньорство с Русенския университет и в най-скоро  време ще бъде факт, съобщи директорът на „Вътрешна сигурност“.

Ганев подчерта, че превантивната програма ще бъде насочена и към млади хора, завършващи средно образование, а Кюстендил ще е домакин на обучението им. Считаме, че тази група младежи са много важни по отношение на превенцията на корупцията, сподели ст. комисар Ганев. Той и Деян Андонов се срещнаха с ръководството на Община Кюстендил и благодариха за партньорството.

 

30 сеп 2019

26 септември - Европейки ден без загинали на пътя ​

Пътни полицаи и червенокръстци представиха операцията в Кюстендилска област

 

Днес пътни полицаи и доброволци от БЧК – Кюстендил, стартираха в областта  инициативата на  Европейската мрежа на службите на пътна полиция – TISPOL. Тя e част от Европейската седмица на мобилността, като целта е да се ограничат до минимум жертвите на пътнотранспортни инциденти. Мотото, избрано от организаторите тази година, е „Обичам семейството си! Да го пазим на пътя!”.

Проектът насърчава участниците в пътното движение да мислят на първо място за безопасността, докато шофират, вървят пеш или карат велосипед. Да са наясно с рисковете, на които може да изложат своя и живота на останалите участници в движението, и не на последно място – как всеки може да допринесе за намаляване на рисковите ситуации на пътя.

Старши инспектор Добромир Добрев от сектор „Пътна полиция“ – ОДМВР, съобщи, че от началото на годината до днес в областта са възникнали 67 тежки произшествия с 10 убити и 73-ма ранени. В областта са уязвими следните участъци от пътната мрежа с интензивен трафик: АМ –А3 „Струма“ ПП I-6/ГКПП Гюешево – Радомир/ и ВП II-62/Кюстендил- Самоков/. Той подчерта, че в уязвимите участъци и в туристическите дестинации пътни полицаи осъществяват ежедневен контрол за спазване правилата за движение. Служителите, упражняващи контрол на пътното движение, са сезирали местните комисии по безопасност на движението за установени пропуски в организацията на движението, направени са препоръки за ограничаване на скоростните режими и ограничаване на задръстванията.  

Доброволци от БЧК – Кюстендил, които са традиционни наши партньори, раздадоха на участниците в движението – водачи и пътници, листовки, представящи кампанията и съдържащи съвети за безопаснот към малки и големи. Листоввки, представящи националната кампания „Да пазим децата на пътя“, и издадените от БЧК материали за оказване на първа помощ при произшествия.  И пътници, и водачи  изразиха положителната си оценка към препоръките за оказване на първа помощ и са убедени, че спазването на правилата и оказаната първа помощ спасяват живот.

26 сеп 2019