МВР

ОД Кюстендил

 

Община Кюстендил

гр.Кюстендил, с. Багренци, с. Берсин, с. Блатец, с. Бобешино, с. Богослов, с. Буново, с. Вратца, с. Гирчевци, с. Горановци, с. Горна Бресница, с. Горна Гращица, с. Горно Уйно, с. Грамаждано, с. Граница, с. Гурбановци, с. Гърбино, с. Гърляно, с. Гюешево, с. Дворище, с. Дождевица, с. Долна Гращица, с .Долно село, с. Долно Уйно, с. Драговищица, с. Жабокрът, с. Жеравино, с. Жиленци, с. Ивановци, с. Каменичка Скакавица, с. Катрище, с. Коняво, с. Копиловци, с. Коприва, с. Кутугерци, с. Кършалево, с. Лелинци, с. Леска, с. Лисец, с. Лозно, с. Ломница, с. Мазарачево, с. Нов чифлик, с. Ново село, с. Пиперков чифлик, с. Полетинци, с. Полска Скакавица, с. Преколница, с. Радловци, с. Раненци.

На територията на община Кюстендил, обслужвана от полицейските и младши полицейските инспектори, са обособени четири района:

ПЪРВИ РАЙОН с граници: ул. „Боровец“, ул. „Колушка“, ул. „Шейново“, бул. „Сливница“, ул. „Дондуков“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Цар Симеон I“, ул. „Пиянец“, вилната зона в лесопарк „Хисарлъка“, лесопарк „Хисарлъка“, ул. „Боровец“.

 
ВТОРИ РАЙОН с граници: ул. „Боровец“, ул. ”Колушка”, ул. „Шейново“, ул.”Сливница”, кв. “Запад”, кв. “Колуша, кв. “Върташево”,  с. Горна Брестница,  махала „Чифличето“,  кв. „Могилата“, с. Лозно, с. Радловци, с. Блатец, с. Дождевица, с. Лисец, северна промишлена зона, ул. „Гърлянски черешарник“, Лозенски механи, бившия завод „Каляшки“, Автогара и ЖП Гара, Пътнически превози, ул. „Трайко Китанчев“, ул. „Гоце Делчев“, ул. „Овощарска“, ул. „Г.С.Раковски“, ул. „Македония“, ул. „Шейново“, кв. „Запад“ и с. Жиленци, с. Грамаждано, с. Вратца, с. Гърляно, с. Ръсово, с. Долно село, с. Бобешино, с. Преколница, с. Гюешево, с. Раненци, с. Каменичка Скакавица, с. Котугерци, с. Гурбановци, с. Червен дол, с. Коприва, с. Леска.

ТРЕТИ РАЙОН с граници: ул.” Дондуков” ”,ул. Овощарска, ул. „Цар Освободител“, бензиностанция “Шел”, квартал „Белият камък“, ул. „Рила“, кв. „Герена“, ул. „Пиянец“, ул. “Цар Борис І” ул. „Цар Освободител“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Дондуков“, с. Ябълково, с. Жабокрът, с. Гирчевци, с. Багренци , с. Търновлак, с. Нови чифлик, с. Берсин , с. Търсино, с. Лелинци, с. Граница, с. Слокощица, с. Богослов, с. Ново Село, с. Червена Ябълка, с. Савойски, и хижите в Осоговската планина, с. Пиперков чифлик, с. Коняво, с. Горна Гращица, с. Долна Гращица, с. Таваличево, с. Катрище, с. Цървеняно, с. Дворище, с. Шипочано, с. Буново.

ПЕТИ РАЙОН – Участък – Изток с граници: ул. “Овощарска”, ул. „Цар Освободител” бензиностанция “Лукойл”, бензиностанция “Петрол”, старият и новият “Траурен парк”, бившият “Кюстендилски строител”, бензиностанция “Лукойл” на влизане в гр. Кюстендил, “Овощарски институт”, ул. ”Прогон”, “Старчески дом”, вилната зона при язовир “Дренов дол” и цеховете при бившата “Вакуумна фабрика”.