МВР

ОД Кюстендил

 

РС ПБЗН – Бобов дол обслужва територията на община Бобов дол.

Адрес:                гр. Бобов дол, ул. “Васил Коларов” № 9
Тел.:                   0702 / 57093
Ел.поща:            [email protected]
Приемен ден:    сряда, от 09:30ч. до 12:00ч.