МВР

ОД Кюстендил

 

Правила относно организацията на работа по постъппилите заявления за достъп до информация и образци на документи

 

 

Вътрешни правила МВР и заповед ЗДОИ

Заповед на директора на ОДМВР Кюстендил по ЗДОИ

Образци на документи във връзка с предоставяне на достъп до обществена информация