МВР

ОД Кюстендил

 

Darjavna Administracia logo-BG    Сектор  "Български документи за самоличност"

   BULGARIAN IDENTITY DOCUMENTS SECTOR

 

Издаване на документи за самоличност - лична карта и паспорт 

Електронни услуги

Обща информация за административните услуги

Информация за предоставяне на административни услуги по Закона за българските лични документи

Information relevant to administrative services provision under Bulgarian Personal Documents Act

Специфична информация за административните услуги по Закона за българските лични документи

Specific information for administrative services provision under Bulgarian Personal Documents Act

Специфична информация за предоставяне на административна услуга „Издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена особена закрила от Република България"

Specific information for administrative service "Issuance of bulgarian identity documents to foreign nationals granted special protection from the Republic of Bulgaria"

 
Обща информация за административните услуги

Административни услуги извършвани от ОДМВР - Кюстендил по линия на дейност Български документи за самоличност

Телефон за по-подробна информация: 078 / 55 72 66