МВР

ОД Кюстендил

 

Участък – Бобошево

Адрес: гр.Бобошево, ул. "Иван Кенов" № 3
Началник на Участък - Бобошево: старши инспектор Лъчезар Габровски
Телефони за връзка: 07046 / 2443 и 07046 / 2534