МВР

ОД Монтана

 

град Берковица - І район

І район, IІ район, IIІ район 

 

обхващащ селата Бързия, Цветкова бара, Слатина и Ягодово до границата с РУ Годеч, ромският квартал "Раковица" и градската част на района, заключен между улиците "Александровска", "Д-р Иван Панов" и "Ашиклар"

Адрес на приемната: гр. Берковица, ул. "Николаевска" №8, ет. 3, ст. 7 /сградата на АПК/
Приемно време: Понеделник от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Четвъртък от 10.00 ч. до 12.00 ч.
Телефони за връзка:
0953 / 88 276
с РУ МВР Берковица: 0953 / 88 710
и тел.112


                                            
  мл. полицейски инспектор
 Георги Чавдаров Василев 
 с. Ягодово, Слатина, Бързия

 с. Бързия - ул. "Васил Левски"5;
 тел. 0953/2323
 вторник - 10,00 - 12,00 ч.
                                     
 с. Ягодово - кметско наместничество
 тел. 09524/2223
                                         вторник - 13,00 - 16,00 ч.
 с. Слатина -  тел. 09526/2220  
четвъртък - 10,00-12,00 ч.                                               
Полицейски инспектор
Иво Димов Иванов

гр. Берковица, кв. "Раковица", с. Бързия, с. Ягодово и с. Слатина 
                                                                                

Обслужван район:     кв. "Раковица"

Адрес на
приемна:                  кметство

Приемно време:    Понеделник от 10.00ч. до 12.00ч.
                               Сряда от 09.00ч. до 12.00ч.
                               Петък от 13.00ч. до 15.00ч.

Телефон за връзка:   0953/ 88 727 

Обслужван район:    с. Бързия
Адрес на приемна:   кметство, ул. "Васил Левски" №5
Приемно време:   Вторник  от 10,00ч. до 12,00ч.
Тел. за връзка: 09523/2323

Обслужван район: с. Ягодово
Адрес на приемната: кметско наместничество
Приемно време: Вторник от 13,00ч. до 16,00 ч.
тел. за връзка: 09524/2223

Обслужван район: с. Слатина
Адрес на приемната: кметско наместичество
Приемно време: Четвъртък от 10,00ч. до 12,00 ч.
тел. за връзка: 09526/2220