МВР

ОД Кюстендил

 

Заместник-директор, той и началник на отдел "Криминална полиция"

Комисар Веско Рангачев

Веско Николов Рангачев е роден през 1968 г. в с. Драговищица, община Кюстендил.

Образование - висше
2000 г., образователно-квалификационна степен "бакалавър", специалност "Социална педагогика и социално подпомагане", Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград.
2016 г., образователно-квалификационна степен "магистър", специалност "Национална сигурност", Югозападен университет "Неофит Рилски" гр. Благоевград. 

Професионален стаж в МВР 
Служител в МВР от 1992 г. Последователно заема следните длъжности: полицай в сектор "Охранителна полиция" към Районно управление - Кюстендил; разузнавач в сектор "Криминална полиция" към Районно управление - Кюстендил; разузнавач в сектор "Борба с организираната престъпност"; началник на група в сектор "Борба с организираната престъпност" при ОДМВР - Кюстендил.
От 19 януари 2017 г. - заместник-директор, той и началник на отдел "Криминална полиция" при Областна дирекция на МВР - Кюстендил.

Приемен ден за граждани:  сряда: от 09.00 ч. до 12.00 ч. в Областна дирекция на МВР - Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ № 12.

Телефон за връзка:  078/557230