МВР

ОД Кюстендил

 

Участък - Невестино

Граници: с. Невестино, с. Лиляч, с. Мърводол, с. Долна Козница, с. Неделкова Гращица, с. Еремия, с. Друмохар, с. Четирци, с. Пастух, с. Ваксево, с. Горно Тишаново, с. Долно Тишаново, с. Църварица, с. Илия, с. Рашка Гращица, с. Згурово, с. Кадровица, с. Пелатиково, с. Длъхчево сабляр, с. Смоличано, с. Страдалово и с. Долно Раково

Приемна: Участък - Невестино
Адрес: Административна сграда на Община Невестино
Началник на Участък - Невестино: старши инспектор Емануил Найденски

Телефон за връзка: 07915/2303 – началник на участък - Невестино, полицейски инспектор и младши полицейски инспектори