МВР

ОД Кюстендил

 

Участък - Краище

Граници: с. Копиловци, с. Скриняно , с. Николичевци , с. Соволяно, с. Мазарачево, с. Ломница, с. Ивановци, с. Чудинци, с. Режинци,  с. Стенско, с. Горно и Долно Уйно, с. Олтоманци, с. Горановци, с. Драговищица, с. Полетинци, с. Гърбино, с. Полска Скакавица, с. Ръждавица, с.Гурбановци, с. Шишковци, с. Злогош, с. Сушица, с. Добри дол, с. Габрешевци, с. Трекляно, с. Брес, с. Долни Кортен, с. Горни Кортен, с. Уши, с. Киселица, с. Метохия, с. Драгойчинци, с. Побит камък, с. Чешлянци, с. Средорек, с. Долно Кобиле, с. Горно Кобиле, с. Косово, с. Бъзовица.

Приемна: Участък - Краище
Адрес: с. Трекляно
Началник на Участък - Краище: старши инспектор Ивайло Илиев
Телефони за връзка: 078/557262 в РУ - Кюстендил, и 07927/323 – в с. Трекляно