МВР

ОД София

 

Статистически данни

Статистически данни за състоянието на престъпността 01.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

Статистически данни за състоянието на престъпността 01.01.2019 г.- 31.12.2019 г.

Статистически данни за състоянието на престъпността от 01.01.2019 до 30.06.2019 г.

Статистически данни за състоянието на престъпността 01.01.2018г.-31.12.2018г.

Статистически данни за състоянието на престъпността 01.01.2018г.- 30.06.2018г.

Статистически данни за състоянието на престъпността 01.01.2017г.- 31.12.2017г.

Статистически данни за състоянието на престъпността 01.01.2017г.- 30.06.2017г.

Статистически данни за състоянието на престъпността 01.01.2016г.- 31.12.2016г.

Статистически данни за състоянието на престъпността 01.01.2016г- 30.06.2016г.

Статистически данни за състоянието на престъпността 01.07.2015г- 31.12.2015г.

Статистически данни за състоянието на престъпността 01.01.2015г- 30.06.2015г.

Статистически данни за състоянието на престъпността 01.07.2014г- 31.12.2014г.

Статистически данни за състоянието на престъпността 01.01.2014г- 31.08.2014г.

Статистически данни за състоянието на престъпността 01.01.2020г. - 30.06.2020г.

Статистически данни за състоянието на престъпността 01.01.2020г. - 31.12.2020г.