МВР

ОД София

 

РУ Пирдоп - Полицейски инспектори

Район І: Община Пирдоп с. Душанци  и Община Антон
- ПИ Мария Тодорова Маркова
- мл.ПИ Румен Ненков Джонгов
- мл.ПИ Ивайло Димитров Борисов
- мл.ПИ по КОС Георги Михайлов Петков

Приемно време:
             понеделник – 09-11 часа;
             петък – 15-17 часа;
 Адрес на приемната:
 гр. Пирдоп, бул. “Цар Освободител” 49

 

 

Район ІІ: Община Челопеч и Община Чавдар

- ПИ Георги Панов

- мл.ПИ Борислав Владимиров


Адрес на приемната: с. Челопеч, пл.”Възраждане” 5;

Приемнно време:
              понеделник 13-17 часа;
              вторник – 14-17 часа;
              четвъртък – 09-12 часа;
с. Чавдар, ул. “Г. Димитров” 22;

Приемно време:
              понеделник – 10-12 часа;
              вторник – 14-17 часа;
              четвъртък – 09-12 часа;

 

Район ІІІ: Община Мирково- с. Буново; с. Бенковски; с. Смолско; с.Петрич;
с. Каменица;
- мл.ПИ Станой Георгиев Пеев

Адрес на приемната:
 с. Мирково, ул. “П. Берон” 2, ет. 2, стая № 4 и в кметствата по селата;
 Приемно време:
 Мирково:
              понеделник - 14-16 часа;
 с. Бенковски:
              вторник – 10-12 часа;
 с. Буново
              сряда – 13-15 часа;
 с. Каменица
             четвъртък – 13-15 часа;
 с. Смолско
             петък – 12-14 часа;
 с. Петрич
             петък – 14.30 – 16.30  часа;

 

Район ІV: Община Копривщица
- Мл.ПИ Николай Косев

- Мл.ПИ Кръстьо Тороманов

Адрес на приемната:
             гр. Копривщица, ул. “Л. Каравелов” 12
             Приемно време:
             понеделник – 9-11 часа;
             петък – 15-17 часа;

 

Район V: Община Златица
-  ПИ Радослав Борисов
-  мл.ПИ Найден Найденов
-  мл.ПИ Ралица Алексиева

Адрес на приемната:
           гр. Златица,  ул. “Вл. Ваненчик” 1;
           Приемно време:
           понеделник – 13-15 часа;
           сряда – 15-17 часа;
            четвъртък – 10-12 часа;
          с. Църквище
          Приемна в кметството:
          вторник – 14-16 часа;
          с. Карлиево – в кметството
          петък – 14-16 часа;