МВР

ОД София

 

РУ Пирдоп - Полицейски и младши полицейски инспектори

ПИ Ивайло Кирилов и Мл.ПИ Румен Джонгов обслужват територията на гр. Пирдоп.

Приемно време:

- понеделник от 10.00ч. до 12.00ч. в сградата на РУ Пирдоп;

- тел.071815690;

 

Мл. ПИ Ивайло Борисов обслужва територията на с. Душанци и с. Антон.

Приемно време:

-вторник от 14.00ч. до 16.00ч. в сградата на кметство Душанци, тел.071832202;

-четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч. в сградата на община Антон, тел.071862300;


ПИ Иван Червенков обслужва територията на с. Чавдар и с. Челопеч.

Приемно време:

-вторник от 14.00ч. до 16.00ч. в сградата на община Чавдар, тел.071892248;

-четвъртък от 14.00ч. до 16.00ч. в сградата на община Челопеч, тел.071852015;

 

ПИ Станой Пеев обслужва територията на с. Мирково, с. Бенковски, с. Каменица, м. Скумца и м. Фърчил.

Приемно време:

- понеделник от 14.00ч. до 16.00ч. в с. Мирково, тел.071822325;

- вторник от 10.00ч. до 12.00ч. в с. Бенковски, тел.071822305;

- четвъртък от 10.00ч. до 12.00ч. в с. Каменица, тел.071822420;

 

Мл.ПИ Ангел Илинов обслужва територията на с. Петрич, с. Буново и с. Смолско.

Приемно време:

- петък от 14.00ч. до 16.00ч. в с. Петрич, тел.071882270;

- сряда от 13.00ч. до 15.00ч. с. Буново, тел.071872250;

- четвъртък от 14.00ч. до 16.00ч. в с. Смолско, тел.071822417;

 

ПИ Кръстьо Тороманов, Мл.ПИ Николай Косев и Мл.ПИ Андон Делчев обслужват територията на гр. Копривщица.

Приемно време:

-петък от 10.00ч. до 12.00ч. в сградата на УП Копривщица, тел. 071842105;

 

Мл.ПИ Андрей  Василев и Мл.ПИ Найден Найденов обслужват територията на  гр. Златица, с. Карлиево и с. Църквище.

Приемно време:

- вторник от 10.00ч. до 12.00ч. в с. Църквище, тел. 072866144;

- сряда от 13.00ч до 15.00ч. в гр. Златица, тел.072860300;

- петък от 14.00ч. до 16.00ч. в с. Карлиево, 071852090;