МВР

ОД София

 

Районни служби

 

 

Приемни дни и часове за осъществяване на прием на граждани и служители от РСПБЗН-при РДПБЗН София:


Районна служба „ПБЗН” – Боровец

Адрес: к.к. Боровец, общ. Самоков
тел.2-52-60 чрез РУП Самоков, 0750-32-516; 0894-74-00-18
Началник РСПБЗН - Боровец - гл.инспектор инж. Даниел Ласкин- четвъртък 10-12ч
Инспектор - инж. Борислав Караджинов
Email – [email protected]Районна служба "ПБЗН" – Ботевград
Адрес: гр. Ботевград, ул."Свобода"№11 
вътр.тел.72-310;  0894-74-00-04
Началник РСПБЗН-Ботевград - гл.инспектор инж. Тодор Тодоров- вторник 10-12ч
Инспектор - инж.Цветомир Милчев
Email – [email protected]Районна служба "ПБЗН" – Годеч

Адрес: гр. Годеч , ул. ” Софийско  шосе  ”  № 7
тел.: 2-52-36 чрез РУП Годеч,  GSM : 0894-74-00–26 
Началник РСПБЗН– Годеч - гл. инспектор инж. Георги Григоров- сряда 10-12ч
Инспектор - инж.  Милен Милушев
Email – [email protected]
 


Районна служба "ПБЗН" – Елин Пелин
Адрес: гр. Елин Пелин, ул. "Черноризец Храбър" № 1
тел.:72502 , 0894 - 74 - 00 – 02
Началник РСПБЗН – Елин Пелин - инспектор инж. Димитър Стамболийски- понеделник 10-12ч
Инспектор - инж. Спаска Стоянова 
Email – [email protected]Районна служба "ПБЗН" – Етрополе

Адрес: гр. Етрополе, бул. "Руски" № 99
тел.:2-52-63 чрез РУП , 0894 - 74 - 00 – 08
Началник РСПБЗН - Етрополе - гл. инспектор инж. Ивайло Диков- вторник 10-12ч
Инспектор - инж. Стефан Пеев
Email – [email protected]Районна служба "ПБЗН" – Ихтиман
Адрес: гр. Ихтиман, ул.”Св.Софроний Врачански”№ 54
тел.:2-52-61 чрез РУП , 0894 - 74 - 00 – 14
Началник РСПБЗН - Ихтиман - гл.инспектор инж.Любомир Баров- понеделник 10-12ч 
Инспектор - инж. Денислав Шехтанов
Email – [email protected]Районна служба "ПБЗН" – Копривщица

Адрес: гр. Копривщица,ул.Г.Бенковски  26
тел.:2-52-62 чрез РУП - Пирдоп, 0894 - 74 - 00 – 12
Началник РСПБЗН – Копривщица- гл.инспектор Рашко Маврудиев четвъртък 10-12ч
Email – [email protected]Районна служба "ПБЗН" – Костенец

Адрес: гр. Костенец, ул. “Цариградско шосе” №52А
тел.:2-52-57 чрез РУП , 0894 - 74 - 00 – 16
Началник РСПБЗН - Костенец гл. инспектор инж. Димитър  Котовски -  понеделник 10-12ч тел.: 0894 740 080
Инспектор - инж. Георги  Петринин
Email – [email protected]Районна служба "ПБЗН" – Костинброд

Адрес: гр. Костинброд,  ул. „Славянска” №2;
тел.:2-52-58 чрез РУП , 0894 - 74 - 00 – 22
Началник РСПБЗН – Костинброд - гл. инспектор инж. Здравко Александров-понеделник 10-12ч
Инспектор -инж. Емил Димитров 
Email – [email protected]Районна служба "ПБЗН" – Пирдоп
Адрес: гр. Пирдоп, Индустриална зона
тел. 0728/62 400, 2-52-62 чрез РУП, 0894-74-00-10
Началник РСПБЗН – Пирдоп - инспектор инж. Ненко Миков- вторник и петък в РУ 10-12ч.
тел.0898761541; 0878111817
Email – [email protected]Районна служба "ПБЗН" – Правец

Адрес: гр. Правец ул.”Стара река”№7
тел. 2-52-56 чрез РУП, Тел. 07133 / 39 55  ; 0894-74-00-06
Началник РСПБЗН – Правец - гл. инспектор инж.Петър Петров- вторник 10-12ч
Инспектор - инж.Пламен Веселинов Велев
Email – [email protected]Районна служба "ПБЗН" – Самоков

Адрес: гр. Самоков, ул „Македония” № 22
тел. 2-18-85 чрез РУП,  0894-74-00-20
Началник РСПБЗН – Самоков - гл. инспектор инж. Красимир Караджинов
Инспектор - инж. Божидар Георгиев
Email – [email protected]
 


Районна служба "ПБЗН" – Своге
Адрес: гр.Своге, бул."Искър"№29, кв."21"
тел. 2-36-55 чрез РУП,  0894-74-00-28
Началник РСПБЗН – Своге - гл. инспектор инж. Георги Колев- вторник 10-12ч
Инспектор - инж. Владимир Чернев
Email – [email protected]Районна служба "ПБЗН" – Сливница

Адрес: гр.Сливница, ул. „Капитан ротмистър Атанас Бендерев" №29
тел. 2-52-35 чрез РУП,  0894-74-00-24
Началник РСПБЗН – Сливница- гл. инспектор инж. Георги Колдов- понеделник 10-12ч
Инспектор - инж. Благовест Найденов
Email – [email protected]