МВР

ОД София

 

Районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението"

 

РСПБЗН - Ботевград

началник на РСПБЗН - Ботевград: главен инспектор Тодор Тодоров

адрес: гр. Ботевград, ПК 2140, ул. Свобода №11

телефон за контакт: 0723/60 160

електронна поща: [email protected]

приемно време за граждани: вторник от 10:00 – до 12:00 часа

 

РСПБЗН – Самоков

началник на РСПБЗН - Самоков: главен инспектор Ивелина Дренска

адрес: гр. Самоков, ПК 2000, ул. „Македония” № 22

телефон за контакт: 0722/60 160

електронна поща: [email protected]

приемно време за граждани: понеделник от 10:00 часа до 12:00 часа

 

РСПБЗН – Елин Пелин

ВПД началник на РСПБЗН - Елин Пелин: главен инспектор Спаска Стоянова

адрес: гр. Елин Пелин, ПК 2100, ул. "Черноризец Храбър" № 1

телефон за контакт: 0725/ 60 160

електронна поща: [email protected]

приемно време за граждани: понеделник от 10:00 часа до 12:00 часа

 

РСПБЗН – Пирдоп

началник на РСПБЗН - Пирдоп: главен инспектор инж. Ненко Миков

адрес: гр. Пирдоп, ПК 2070 Индустриална зона “АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД и

гр. Пирдоп, бул. “Цар Освободител“ № 49, деловодство на РУ-МВР в гр. Пирдоп

телефон за контакт: тел. 0728/62 770 и 0728/62 768

електронна поща: [email protected]

приемно време за граждани: вторник от 10:00 часа до 12:00 часа в приемната за граждани, разположена в РУ-МВР, гр. Пирдоп

 

РСПБЗН – Своге

началник на РСПБЗН - Своге: главен инспектор Георги Колев

адрес: гр. Своге, ПК 2260, бул. "Искър" № 29

телефон за контакт: 0726/22 222

електронна поща: [email protected]

приемно време за граждани: вторник от 10:00 часа до 12:00 часа

 

 

РСПБЗН – Костенец

началник на РСПБЗН - Костенец: главен инспектор  Димитър Котовски

адрес: гр. Костенец, ПК 2030, ул. “Цариградско шосе” № 52А

телефон за контакт: 07142/ 22 22

електронна поща: [email protected]

приемно време за граждани: сряда от 09:00 часа до 12:00 часа

 

РСПБЗН – Сливница

началник на РСПБЗН - Сливница: главен инспектор Георги Колдов

адрес: гр. Сливница, ПК 2200, ул. „Капитан Ротмистър Атанас Бендерев” № 29

телефон за контакт: 0727/ 422 22

електронна поща: [email protected]

приемно време за граждани: понеделник от 10:00 часа до 12:00 часа

 

РСПБЗН – Костинброд

началник на РСПБЗН - Костинброд: главен инспектор Никола Стоичков

адрес: гр. Костинброд, ПК 2230, ул. „Славянска” № 23а

телефон за контакт: 0721/60 160

електронна поща: [email protected]

приемно време за граждани: понеделник от 09:00 часа до 11:00 часа

 

РСПБЗН – Ихтиман

началник на РСПБЗН - Ихтиман: главен инспектор Росен Петров

адрес: гр. Ихтиман, ПК 2050, ул. ”Св. Софроний Врачански”№ 56

телефон за контакт: 0724/82 222

електронна поща: [email protected]

приемно време за граждани: понеделник от 10:00 часа до 12:00 часа

 

РСПБЗН – Правец

началник на РСПБЗН - Правец: главен инспектор Петър Петров

адрес: гр. Правец, ПК 2161, ул. ”Стара река”№ 7

телефон за контакт: 07133/ 22 02 чрез РУ МВР –Правец и 0894-74-00-06

електронна поща: [email protected]

приемно време за граждани: вторник от 10:00 часа до 12:00 часа

 

РСПБЗН – Копривщица

началник на РСПБЗН - Копривщица: главен инспектор Рашко Маврудиев

адрес: гр. Копривщица, ПК 2077, ул. „Георги Бенковски № 26“

телефон за контакт: 07184/ 22 22

електронна поща: [email protected]

приемно време за граждани: понеделник от 10:00 часа до 12:00 часа

 

РСПБЗН – Годеч

ВПД началник на РСПБЗН - Годеч: главен инспектор Милен Милушев

адрес: гр. Годеч, ПК 2240, ул. ”Софийско шосе” № 7

телефон за контакт: 0729/ 22 222

електронна поща: [email protected]

приемно време за граждани: понеделник от 10:00 часа до 12:00 часа

 

 

РСПБЗН – Боровец

началник на РСПБЗН - Боровец: главен инспектор Даниел Ласкин

адрес: к. к. Боровец, ПК 2010

телефон за контакт: 0750/ 32 397

електронна поща: [email protected]

приемно време за граждани: вторник от 13:30 часа до 16:30 часа и четвъртък от 09:30 часа до 12:00 часа

 

 

РСПБЗН – Етрополе

началник на РСПБЗН - Етрополе: главен инспектор Ивайло Диков

адрес: гр. Етрополе, ПК 2180, бул. "Руски" № 101

телефон за контакт: 0720/ 62 222

адрес на електронна поща: [email protected]

приемно време за граждани: понеделник от 10:00 часа до 12:00 часа

инспектор Стефан Пеев - сряда от 10:00 часа до 12:00 часа