МВР

ОД София

 

РУ Елин Пелин - Полицейски и младши полицейски инспектори

Райони за обслужване от ПИ и мл.ПИ на територията на РУ-Елин Пелин:

Район 1 Община Елин Пелин-  обслужва гр.Елин Пелин и селата Петково, Григорево и Мусачево.
Обслужват се от: инсп. Йордан Гандев- ПИ, мл.експ.Емил Младенов- мл. ПИ, мл. експ. Пламен Найденов- мл. ПИ

 

Район 2 – включва селата: с.гара Елин Пелин, с.Нови хан, с.Габра, с.Равно поле, с.Крушовица и вилните зони “Побит камък” и “Гладно поле”.
Обслужва се от: мл. експ. Румен Богданов- мл. ПИ, мл. експ. Валентин Деянов- мл. ПИ, мл. експ. Димитър Димитров- мл. ПИ

 

Район 3 - обслужва селата: Лесново, Доганово, Огняново, Караполци, Голяма Раковица, Столник, Елешница, Потоп, Чурек, Богданлия и вилна зона “Елешница”.
Обслужва се от: инсп. Светослав Иванов-ПИ, мл. експ. Георги Димитров- мл. ПИ

 

Район 4  Участък “Полиция”- Горна Малина, обслужва селата: Горна Малина, Белопопци, Байлово, Долна Малина, Априлово, Гайтанево, Горно Негушево, Долно Негушево, Осоица, Чеканчево, Макоцево, Долно Камарци, Горно Камарци, Саранци, Стъргел и вилните зони “Макоцево” и “Долно Камарци”.
Обслужва се от: инсп. Георги Дулев-ПИ, мл.експ.Пламен Димитров-мл. ПИ , мл. експ. Георги Георгиев- мл. ПИ

 
Приемни на полицейските инспектори на обслужваната територия:
                                             
ЗА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН:

1. гр. Елин Пелин – ежедневно от 10.00 ч. до 12.00 ч.
    сградата на РУ МВР – Елин Пелин, пл.”Независимост”, № 11

2. село Мусачево - Всеки понеделник от 14.00 – 16.00 часа
    стая на кмета на селото  тел: 0725-60217  или 0725-60218

3. село Петково – Всеки първи и трети четвъртък от 14.00 -16.00 часа.
    стая на кмета на селото  тел : 0725-60219

4. село Григорево – Всеки втори и четвърти четвъртък от 14.00-16.00 часа
    стая на кмета на селото тел: 0725-60216

5. село гара Елин Пелин – Всяка сряда от  14.00- 16.00 часа.
    стая на секретаря на кметството тел. 07153 – 6253

6. село Равно поле - Всеки понеделник от 14.00 – 16.00 часа.
    стая на кмета на селото тел: 07156 -2011

7. село Нови Хан – Всеки четвъртък от 14.00- 16.00 часа.
    стая на кмета на селото тел: 07153 – 6584

8. село Габра  - всеки втори и четвърти вторник от 14.30 – 16.00 часа
    сграда на кметството / отделна стая/ тел: 071506-2026

9. село Лесново – Всяка сряда от 14.00 – 16.00 часа
    сграда на кметството отделна стая тел: 07155-278

10. село Доганово – Всеки понеделник от  15.00 -16.30 часа
      стая на кмета тел. 07158 – 2112

11. село Столник – всеки вторник от 14.00 – 16.00 часа
      стая на кмета тел. 07154 – 320

12. село Голяма Раковица – Всеки първи и трети четвъртък от 14.00-16.00 часа.
      стая на кмета на селото тел.071587 – 230

13. село Елешница - Всеки втори и четвърти четвъртък от 14.00-16.00 часа
      стая на кмета на селото тел. 071502 – 220

14. село Чурек – всеки първи и трети петък от 14.30 – 16.00 часа
      стая на кмета на  селото тел. 071505 – 220

15. село Потоп – всеки първи петък от 13.00 до 14.00 часа
      центъра на селото

16. село Богданлия – всеки първи понеделник от 13.00 ч. до 14.00 часа
      стая на кметския наместник

17. село Караполци – всеки първи понеделник от 10.00 ч. до 12.00 часа
      стая на кметския наместник

18. село Крушовица – всеки втори вторник от 13.00 ч. до 14.00 часа
      стая на кметския наместник
      

ЗА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА:

1. село Горна Малина - ПУ “Горна Малина”- ежедневно от 10.00 до 12.00 часа.
    стая в ПУ-Горна Малина, тел.07152-239

2. село Долна Малина- всеки първи и трети понеделник от 13.00 до 14.00 часа
    стая на кмета на селото тел. 07159-400

3. село Априлово - всеки първи и трети понеделник от 14.15 до 15.15 часа
    стая на кмета на селото тел. 07159-304

4. село Гайтанево - всеки първи и трети понеделник от 15.30 до 16.30 часа
    стая на кмета на селото тел. 07159-413

5. село Белопопци – всеки втори и четвърти вторник от месеца от 13.00 до 14.30 часа
    стая на кмета на селото тел. 07504-230

6. село Байлово - всеки втори и четвърти вторник от месеца от 15.00 до 16.30 часа
    стая на кмета на селото тел. 07504-221

7. село Саранци – всяка първа и трета сряда от месеца от 13.00 до 14.30 часа
    стая на кмета на селото тел. 07157-22-70

8. село Чеканчево - всяка първа сряда от месеца от 15.00 до 16.30 часа
    стая на кмета на селото тел. 07157-22-05

9. село Макоцево - всяка трета сряда от месеца от 15.00 до 16.30 часа
    стая на кмета на селото тел. 07157-24-14

10. село Долно Камарци - всеки втори и четвърти четвъртък от месеца от 13.00 до 14.30 часа
     стая на кмета на селото тел. 071503-20-40

11. село Стъргел - всеки втори четвъртък от месеца от 15.00 до 16.30 часа
      стая на кмета на селото тел. 071503-21-41

12. село Горно Камарци - всеки четвърти четвъртък от месеца от 15.00 до 16.30 часа
      стая на кмета на селото тел. 071503-21-40

13. село Осойца - всеки първи и трети петък от месеца от 13.00 до 14.30 часа
      стая на кмета на селото тел. 07157-22-51

14. село Негушево - всеки първи петък от месеца от 15.00 до 16.30 часа
      стая на кмета на селото тел. 07157-23-80