МВР

ОД София

 

РУ Елин Пелин - Полицейски и младши полицейски инспектори

    ПИ Димитър Стоименов Димитров обслужва територията на гр. Елин Пелин северно от бул. „София” и ул. „Лесновска”.

    Мл. ПИ Ивелина Ганчева Колева обслужва територията на гр. Елин Пелин южно от бул. „София” и ул. „Лесновска”.

    Мл. ПИ Пламен Димитров Найденов обслужва територията на с. Мусачево, с. Григорево и с. Петково.

    Приемно време:

 • гр. Елин Пелин – сграда на РУ-Елин Пелин всекидневно от 09:00ч. до 11:00ч.;
 • с. Мусачево – сграда на Кметство Мусачево всеки понеделник от месеца от 14:00ч. до 16:00ч.;
 • с. Петково – сграда на Кметство Петково всеки първи и трети четвъртък от месеца от 14:00ч. до 16:00ч.;
 • с. Григорево – сграда на Кметство Григорево всеки втори и четвърти четвъртък от месеца от 14:00. до 16:00ч.;

  -   тел. 0725/60166;

   

  Мл. ПИ Венелин Георгиев обслужва територията на с. гара Елин Пелин.

  Мл. ПИ Румен Богданов обслужва територията на с. Нови хан и вилна зона Побит камък.

  ПИ Георги Вранчев обслужва територията на с. Равно поле, с. Габра, с. Крушовица и вилна зона Гладно поле.

  Приемно време:

 • с. гара Елин Пелин – сграда на Кметство с. гара Елин Пелин всяка сряда от месеца от 14:00ч. до 16:00ч.;
 • с. Нови хан – сграда на Кметство Нови хан всеки четвъртък от месеца от 14:00ч. до 16:00ч.;
 • с. Равно поле – сграда на Кметство Равно поле всеки понеделник от месеца от 14:00ч. до 16:00ч.;
 • с. Габра – сграда на Кметство Габра втори и четвърти вторник от месеца от 14:00. До 16:00ч.;

  - тел. 0725/60166;

   

  ПИ Светослав Иванов обслужва територията на с. Лесново, с. Доганово, с. Богданлия, с. Караполци, с. Огняново и с. Голяма Раковица.

  Мл. ПИ Георги Димитров обслужва територията на с. Столник, с. Елешница, с. Потоп и с. Чурек.

   Приемно време:

 • с. Лесново – сграда на Кметство Лесново всяка сряда от месеца от 14:00ч. до 16:00ч.;
 • с. Доганово – сграда на Кметство Доганово всеки понеделник от месеца от 15:00ч. до 16:30ч.;
 • с. Богданлия – сграда на Кметство Богданлия всеки първи понеделник от месеца от 13:00ч. до 14:00ч.;
 • с. Караполци – сграда на Кметство Караполци всеки първи понеделникот месеца от 10:00ч. до 12:00ч.;
 • с. Голяма Раковица – сграда на Кметство Голяма Раковица всеки първи и трети четвъртък от месеца от 14:00ч. до 16:00ч.;
 • с. Столник – сграда на Кметство Столник всеки вторник от месеца от 14:00ч. до 16:00ч;
 • с. Елешница – сграда на Кметство Елешница втори и четвърти четвъртък от месеца от 14:00ч. до 16:00ч.;
 • с. Потоп – сграда на Кметство Потоп всеки първи петък от месеца от 13:00. до 14:00ч.
 • тел. 0725/60166;

   

   

  Мл. ПИ Валентин Деянов обслужва територията на с. Горна Малина, с. Белопопци и с. Байлово.

  ПИ Васил Дончев обслужва територията на с. Долна Малина, с. Априлово и с. Гайтанево.

  Мл. ПИ Пламен Димитров обслужва територията на с. Негушево, с. Саранци, с. Чеканчево, с. Макоцево и вилна зона Овче бърдо.

  Мл. ПИ Георги Георгиев обслужва територията на с. Долно Камарци, с. Горно Камарци, с. Стъргел, с. Осойца и вилна зона  Долно Камарци.

  Приемно време:

 • с. Горна Малина – сграда на Участък Горна Малина ежедневно от 10:00ч. до 12:00ч. тел. 07125/239;
 • с. Долна Малина – сграда на Кметство Долна Малина всеки първи и трети понеделник от месеца от 13:00ч. до 14:00ч., тел. 07159/400;
 • с. Априлово – сграда на Кметство Априлово всеки първи и трети понеделник от месеца от 14:15ч. до 15:15ч., тел. 07159/304;
 • с. Гайтанево – сграда на Кметство Гайтанево всеки първи и трети понеделникот месеца от 15:30ч. до 16:30ч., тел. 07159/413;
 • с. Белопопци – сграда на Кметство Белопопци всеки втори и четвърти вторник от месеца от 13:00. до 14:30ч, тел. 07504/230;
 • с. Байлово – сграда на Кметство Байлово всеки втори и четвърти вторник от месеца от 15:00. до 16:30ч, тел. 07504/221;
 • с. Саранци – сграда на Кметство Саранци всяка първа и трета сряда от месеца от 13:00. до 14:30ч. тел. 07157/2270;
 • с. Чеканчево – сграда на Кметство Долна Малина всеки първи и трети понеделник от 13:00ч. до 14:00ч., тел. 07159/400;
 • с. Макоцево – сграда на Кметство Макоцево всяка сряда от месеца от 15:00ч. до 16:30ч., тел. 07157/2414;
 • с. Долно Камарци – сграда на Кметство Долно Камарци всеки втори и четвърти четвъртъкот месеца от 13:00ч. до 14:30ч., тел. 071503/2040;
 • с. Стъргел – сграда на Кметство Стъргел всеки втори четвъртък от месеца от 15:00ч. до 16:30ч, тел. 071503/2141;
 • с. Горно Камарци – сграда на Кметство Горно Камарци всеки четвърти четвъртък от месеца от 15:00. до 16:30ч, тел. 071503/2140;
 • с. Осойца – сграда на Кметство Осойца всяка първи и трети петък от месеца от 13:00ч. до 14:30ч. тел. 07157/2251;
 • с. Негушево – сграда на Кметство Негушево всеки първи петък от месеца от 15:00ч. до 16:30ч., тел. 07157/2380;