МВР

ОД София

 

РУ Ботевград

 

Районно управление на МВР- Ботевград  

Адрес: гр.Ботевград, ул.”Витоша”№3, п.к.2140

Телефони: 0723/66411, 0723/66424; по МВР 2-43-59

 

 

Началник РУ-Ботевград: 

 

приемно време: всеки четвъртък от 15:00 до  17:00 часа

 

 

РУ-Ботевград обслужва територията на община Ботевград

 

Полицейски Участък с.Новачене

 

Обслужва територията на с.Новачене, с.Боженица, с.Липница, с.Елов Дол,с.Литаково, с.Гурково, с.Радотина, с.Рашково и с.Краево

Адрес на участъка:  ул.”Съединение” №2, тел.07136/ 22 30, п.к.2167

Приемно време на Началник Участък:

Вторник 10,00 -12,00 часа

Четвъртък 10,00- 12,00 часа


Полицейски инспектори