МВР

ОД София

 

РУ Своге - Полицейски инспектори

В обслужваната от РУ- Своге територия са обособени четири микрорайона, както следва:

Район І : обхваща територията на гр. Своге и селата Желен, Лесковдол и Редина 

   - инсп. Бисер Миланов Панчев - ПИ  
   - мл. експ. Ирина Лазарова Георгиева - Мл. ПИ 
   - мл. експ. Велизар Яничков Велинов - Мл. ПИ.
   - мл. експ. Георги Павлов  Гелков - Мл. ПИ

Приемно време:
всеки работен ден в сградата на РУ- Своге, тел. 0726/ 2 2201, 2 22 02

Район ІІ:  Реброво - обхваща селата  Владо Тричков, Томпсън, Церецел, Бакьово, Буковец, Огоя и Ябланица, Реброво, Луково и Батулия

   - инсп. Стефан Кръстев Чакъров – ПИ
   - мл. експ. Детелин Милушев Ефтимов - Мл. ПИ
   - мл. експ. Петър Димитров Иванов – Мл. ПИ

 Приемно време:
- с.Реброво-всеки вторник от 15.00 до 17.00ч. в сградата на кметството на ул.”Стара Планина” №2.
- с.Владо Тричков-всяка сряда от 10.00 до 12.00ч. в сградата на кметството на ул.І-ва”№1.
 
Район ІІІ:  Лакатник – обхваща селата гара Лакатник, Церово, Зимевица, Лакатник, Заселе, Заноге, сп. Желен и Губислав, гара Бов, Бов, Дружево, Миланово, Осеновлак, Габровница, Еленов дол, Брезов дол, Оплетня, Левище

   - мл. експ. Тихомир Николаев Томов - Мл. ПИ
   - мл. експ.  Мирослав Иванов Стоянов – Мл. ПИ

Приемно време:
- с. гара Лакатник- в сградата на кметството на ул.”Хр.Ботев” №1, ет.3, стая №3- всеки вторник от 15.00 до 17.00ч.
- с.гара Бов - в сградата на кметството на ул.”Иван Вазов”№2- всяка сряда от 15.00ч. до 17.00ч.
 
Район ІV:  Искрец – обхваща селата Искрец, Свидня, Брезе, Завидовци, Добърчин

   - инсп. Пламен Стефчов Петков – ПИ
   - мл.експ. Станислав Павлов Цветанов – Мл. ПИ    
   
Приемно време:
- с.Искрец в сградата на кметството на ул.”Хр.Ботев” №2 ет.2, всеки вторник и петък от 15.00ч. до 17.00ч.