МВР

ОД София

 

РУ Своге - Полицейски и младши полицейски инспектори

 

ПИ Бисер Панчев обслужва територията на град Своге с граници ул. „Панорамен път“, ул. „Каменярска", р. Искър, р. Искрецка.

Мл. ПИ Ирина Георгиева обслужва територията на град Своге с граници - моста на р. Искрецка на север -кв. „Алилица“, кв. „Светица“, кв. „Старо село“, кв.“Козарника“, мах. „Домишларете“.

Мл. ПИ Мария Димитрова обслужва територията на град Своге с граници - от ул. „Панорамен път“ на юг - кв. „Джиджовица“, кв. „Косматица“, „8-ми тунел“, „Репище“, „Зли дол“, сп. Орлин, и територията на село Редина.

Мл. ПИ Тихомир Томов обслужва територията на град Своге с граници кв. „Дренов“, кв. „Бранчовица“, кв. „Бобковица“, както и територията на селата Желен и Лесков дол.

Приемно време:

- всеки първи вторник от месеца от 10,00 часа до 12,00 часа в село Лесковдол, сграда на кметство;

- всеки първи четвъртък от месеца от 10,00 часа до 12,00 часа в село Желен, сграда на кметство;

- всеки вторник и четвъртък от 14,30 часа до 16,30 часа в град Своге , сградата РУ-Своге;

- тел. 072622201, 072622202;

 

ПИ Стефан Чакъров обслужва територията на селата: с. Реброво, с. Луково, с.Батулия, с. Томпсън, с. Церецел, с.Бакьово, с.Буковец, с. Огоя и с. Ябланица.

Мл. ПИ Мартин Бойков Иванов обслужва територията на с. Владо Тричков.

Приемно време:

-понеделник от 10,00 часа до 12,00 часа в  с. Томпсън, сграда на кметството;

- вторник от 14,30 часа до 16,30 часа в с. Реброво, приемна стая в сградата на кметството;

- сряда от 10,00 часа до 12,00 часа в с. Владо Тричков, приемна стая в сградата на кметството;

- петък от 10,00 часа до 12,00 часа в село Луково, сграда на кметството ;

- всеки втори четвъртък в месеца от 10,00 часа до 12,00 часа в село Ябланица, сграда на кметството;

- всеки втори четвъртък в месеца от 13,00 часа до 15,00 часа в село Огоя, сграда на кметството;

- всеки втори четвъртък в месеца от 15,00 часа до 16,00 часа в село Бакьово, сграда на кметството;

- тел. 072622201, 072622202;

Мл. ПИ Георги Гелков обслужва територията на селата: гара Лакатник, Церово, Зимевица, Лакатник, Заселе, Заноге, сп. Желен и Губислав.

ПИ Пламен Цонев обслужва територията на селата: гара Бов, Бов, Дружево, Миланово, Осеновлак, Габровница, Еленов дол, Брезов дол, Оплетня, Левище.

Приемно време:

- понеделник от 10,00 часа до 12,00 часа в село Церово, сграда на кметството;

- вторник от 14,30 часа до 16,30 часа в село гара Лакатник, приемна в сградата на кметството;

- вторник от 10,00 часа до 12,00 часа в село Миланово, сграда на кметството;

- сряда от 14,30 часа до 16,30 часа в село гара Бов, приемна в сградата на кметството;

- всеки първи вторник от месеца от 13,00 часа до 15,00 часа в село Бов, сграда на кметството;

- всеки първи вторник от 14,00 часа до 16,00 часа в село Дружево, сграда на кметството;

- всяка втора сряда от 13,00 часа до 15,00 часа в село Заноге, сграда на кметството;

- всяка втора сряда от 15,00 часа до 16,30 часа в село Заселе, сграда на кметството;

- всяка втора сряда от 10,00 часа до 12,00 часа в село Зимевица, сграда на кметството;

- всеки първи петък от 13,00 часа до 15,00 часа в село Осеновлак, сграда на кметството;;

- всеки втори четвъртък от 13,00 часа до 15,00 часа в село Оплетня, сграда на кметството

- всеки първи петък от 10,00 часа до 12,00 часа в село Лакатник, сграда на кметството ;

- тел. 072622201, 072622202;

 

Мл. ПИ Станислав Цветанов обслужва територията на село Искрец

Мл. ПИ Велизар Велинов обслужва територията на селата: с. Свидня, с. Брезе, с. Завидовци и с. Добърчин.

Приемно време:

- понеделник от 14,30 часа до 16,30 часа в село Свидня, сградата на кметството;

- вторник от 14,30 часа до 16,30 часа село Искрец, приемна в сградата на кметството;

- петък от 14,30 часа до 16,30 часа село Искрец, приемна в сградата на кметството;

- всеки първи четвъртък от 14,30 часа до 16,30 часа в село Брезе, сградата на кметството;

- тел. 072622201, 072622202;