МВР

ОД София

 
РУ Ботевград - Полицейски и младши полицейски инспектори


Мл. ПИ Петър Андреев
обслужва територията включваща  югоизточната част от бул. ”Цар Освободител ”, ул. ”Божко Божилов”, жк. ”Васил Левски ” и част от вилна зона „Зелин ” находяща се югоизточно от ул. „Акад. Проф. Д-р Асен Златаров“


Приемно време:

- понеделник от 10:00 часа до 12:00 часа в сградата на РУ-Ботевград

- сряда от 14:00 часа до 16:00 часа в сградата на РУ-Ботевград

- тел. 0723/66411 и 0723/66424

 

ПИ Владимир Василев обслужва територията включваща  източната част от бул. ”Цар Освободител” и бул. „България“ между ул. „Божко Божилов“ и бул. „Трети Март“, както и част от вилна зона „Зелин“ находяща се югозападно  от ул. „Акад. Проф. Д-р Асен Златаров“

Приемно време:

- вторник от 10:00 часа до 12:00 часа в сградата на РУ-Ботевград

- петък от 14:00 часа до 16:00 часа в сградата на РУ-Ботевград

- тел. 0723/66411 и 0723/66424

 

Мл. ПИ Полина Иванова обслужва територията включваща  югозападната част от бул. ”България” и  бул. „Трети Март“ и вилна зона „Чеканица”

Приемно време:

- понеделник от 10:00 часа до 12:00 часа в сградата на РУ-Ботевград

- сряда от 14:00 часа до 16:00 часа в сградата на РУ-Ботевград

- тел. 0723/66411 и 0723/66424

 

ПИ Георги Георгиев обслужва територията включваща североизточната част от бул. ”Цар Освободител” и ул. „Хан Аспарух“ до границата със землището на село Трудовец и северната част от бул. ”Цар Освободител” между ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Патриарх Евтимий” до границата със землището на село Трудовец и село Скравена

Приемно време:

- вторник от 09:00 часа до 11:00 часа в жк. ”Саранск”, сградата на „Ромския клуб”

- четвъртък от 13:00 часа до 15:00 часа в жк. ”Саранск”, сградата на „Ромския клуб”

- тел. 0723/66411 и 0723/66424

 

ПИ Ива Харитонова обслужва територията включваща северната част от бул. „България“ между ул. „Патриарх Евтимий” и бул. „Трети Март“ до границата със землището на село Скравена и северозападната част от бул. ”България” и бул. „Трети Март“ до границата със землището на село Литаково и село Скравена

Приемно време:

- понеделник от 09:00 часа до 11:00 часа в сградата на РУ-Ботевград

- сряда от 13:00 часа до 15:00 часа в сградата на РУ-Ботевград

- тел. 0723/66411 и 0723/66424

 

Мл. ПИ Цветелин Писков обслужва територията на село Скравена, село Трудовец

и с. Врачеш

Приемно време:

- понеделник от 09:00 часа до 11:00 часа в с. Скравена, сградата на кметството

- вторник от 09:00 часа до 11:00 часа в с. Врачеш, сградата на кметството

- сряда от 15:00 часа до 17:00 часа в с. Трудовец, сградата на кметството

- четвъртък от 15:00 часа до 17:00 часа в с. Скравена, сградата на кметството

- четвъртък от 13:00 часа до 15:00 часа в с. Врачеш, сградата на кметството

- петък от 09:00 часа до 11:00 часа в с. Трудовец, сградата на кметството

- тел. 0723/66411 и 0723/66424

 

Мл. ПИ Марин Ангелов обслужва територията на село Литаково, село Краево и село Рашково

Приемно време:

- понеделник от 10:00 часа до 12:00 часа в с. Литаково, сградата на кметството

- вторник от 10:00 часа до 12:00 часа в с. Краево, сградата на кметството

- сряда от 15:00 часа до 17:00 часа в с. Литаково, сградата на кметството

- четвъртък от 10:00 часа до 12:00 часа в с. Рашково, сградата на кметството

- тел. 0723/66411 и 0723/66424

 

Мл. ПИ Марин Ангелов обслужва територията на село Радотина и село Гурково

Приемно време:

- четвъртък от 13:00 часа до 15:00 часа в с. Гурково, сградата на кметството

- петък от 10:00 часа до 12:00 часа в с. Радотина, сградата на кметството

- тел. 0723/66411 и 0723/66424

 

Мл. ПИ Марин Петков обслужва територията на           село Новачене, село Боженица, село Липница и село Елов дол

Приемно време:

- понеделник от 10:00 часа до 12:00 часа в с. Новачене, сградата на кметството

- вторник от 10:00 часа до 12:00 часа в с. Боженица, сградата на кметството

- сряда от 15:00 часа до 17:00 часа в с. Новачене, сградата на кметството

- четвъртък от 10:00 часа до 12:00 часа в с. Липница, сградата на кметството

- петък от 13:00 часа до 15:00 часа в с. Елов дол, сградата на кметството

- тел. 0723/66411 и 0723/66424