МВР

ОД София

 

РУ Ботевград - Полицейски и младши полицейски инспектори

гр.Ботевград , Югоизточна и Югозападна част:
- инсп. Андон Вангелов - приема в РУ-Ботевград
понеделник , сряда от 10:00ч. до 12:00ч.

 

 гр.Ботевград , Югоизточна част:
- Мл. експ. Петър Андреев - приема в РУ-Ботевград
 вторник , четвъртък от 10:00ч. до 12:00ч.

 

 гр.Ботевград , Югозападна част:
 - Мл. експ. Тодор Дилов – приема в РУ-Ботевград
 сряда , петък от 10:00ч. до 12:00ч.

 

гр.Ботевград , жк.”Саранск”:
инсп. Ива Харитонова - приема в РУ-Ботевград
понеделник и сряда от 10:00часа до 12:00часа

 

гр.Ботевград , жк.”Саранск”:
Мл. експ. Владимир Василев – приема в РУ-Ботевград
 понеделник и четвъртък от 10:00часа до 12:00часа

 

с.Врачеш:
-  приема в с.Врачеш , ул.”Бузлуджа”№52
- Мл. експ. Ивайло Цветанов
сряда от 10:00часа до 12:00часа
- Мл. експ. Цветелин Писков
вторник от 10:00часа до 12:00часа

 

с.Скравена:
- Мл. експ. Цветелин Писков приема в с.Скравена , ул.”Христо Ботев”№98
понеделник от 10:00часа до 12:00часа
сряда от 10:00часа до 12:00часа

 

с.Трудовец:
- Мл. експ. Ивайло Цветанов приема в с.Трудовец , ул.”Черковна”№1
вторник от 10:00часа до 12:00часа
четвъртък от 10:00часа до 12:00часа

 

Полицейски Участък с.Новачене:
инсп. Таня Василева
Мл. експ. Васил Найденов, Мл. експ. Марин Петков
Приемно време:
Понеделник 09,00 - 12,00 часа
Сряда 16,00-18,00 часа
Петък 09,00 -11,00 часа

 

При възможност приемно време се организира в сградите на кметствата по места по 1 час в дните вторник и четвъртък, както следва:
с.Боженица от 10,00часа
с.Елов Дол от 11,00часа
с.Липница от 13,00часа
с.Гурково в дните Понеделник и Сряда от 13,00 – 15,00часа

 

с.Литаково, сградата на читалището , тел.07138/23 61 ,п.к.2164
инсп. Таня Василева
Мл. експ. Васил Найденов, Мл. експ. Марин Петков

Приемно време :
Сряда 09,00 -11,00 часа
Петък 14,00 -16,00 часа

 

При възможност приемно време се организира в сградите на кметствата по места по 1 час в дните вторник и четвъртък, както следва:
с.Радотина от 10,00часа
с.Рашково от 11,00часа
с.Краево от 13,00часа